9L เลี้ยงลูก ให้เติบโตแข็งแรง

ที่มา : SOOK


9L เลี้ยงลูก ให้เติบโตแข็งแรง thaihealth


แฟ้มภาพ


การเลี้ยงลูกยุคปัจจุบัน พ่อแม่ต้องมองไปถึงอนาคตข้างหน้า เพราะยุคที่ลูกจะเติบโตและใช้ชีวิต ไม่ได้เป็นยุคเดียวกับที่พวกเราเติบโตกันมา มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ สิ่ง ที่พ่อแม่ต้องตระหนักรู้ และตามให้ทันค่ะ ดังนั้น เพื่อให้ลูกๆ เติบโตได้อย่างมั่นใจ พร้อมสู้โลกต่อไปในทุกรูปแบบ การเลี้ยงลูกด้วยหลัก “9L” นี้ ช่วยได้


Love : รักคือรัก แต่ระมัดระวังความคาดหวัง


Limit : มีขอบเขต กำหนดวินัย


Laugh: พาลูกหัวเราะ


Listen: ฟังลูก


Live: อยู่กับลูก


Learn: เรียนรู้ไปกับลูก


Let them think: เปิดพื้นที่ให้ลูกคิด ลองผิดลองถูก “ผิดลองใหม่ ถูกก็ชม”


Let them be: ให้ลูกเป็นในสิ่งที่อยากเป็น


Let them grow: ปล่อยให้ลูกเติบโตตามพัฒนาการ

Shares:
QR Code :
QR Code