9 เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อ

เรื่องโดย : ดนยา สุเวทเวทิน team content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


9 เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อ  thaihealth


ที่สุดแล้วเดือนตุลาคมก็เวียนมาบรรจบครบ 1 ปี ภาพบรรยากาศและความรู้สึกแห่งความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังคงอบอวลอยู่ในจิตใจคนไทยทุกคนราวกับว่าวันนี้ของปีที่แล้วเพิ่งผ่านพ้นไป


จากวันนั้นจนถึงวินาทีนี้ ทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางความเศร้าโศกของปวงชน ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมหัวใจของคนไทยตลอด 70 ปีที่ผ่านมา


แต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าวก่อให้เกิดปรากฎการณ์รวมพลังที่ยิ่งใหญ่ในสังคมที่เรียกว่า ‘จิตอาสา’ ไม่ว่าจะเป็นการแจกน้ำ ขนม ยาดม แอมโมเนีย มอเตอร์ไซค์-แท๊กซี่รับส่งผู้คนที่บริเวณท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันอัญเชิญพระบรมศพจาก รพ.ศิริราช จวบจนคืนสุดท้ายของการเข้ากราบบังคมพระบรมศพ ด้วยเพราะทุกคนมีหัวใจที่เต็มไปด้วยจิตอาสา โดยไม่ได้หวังเงินทอง หากแต่เพียงต้องการแบ่งปันน้ำใจ รอยยิ้ม และกำลังใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มหัวใจและสังคมให้สังคมก้าวเดินต่อไป


ในขณะเดียวกันหน่วยงานเล็กๆ อย่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสา โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามแนวทางพระราชดำรัสของในหลวง ร.9 ที่เป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” ที่ได้แปรความสูญเสียครั้งสำคัญเป็นพลังในการทำความดีผ่านเว็บไซต์ www.palangpandin.com ที่เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงงานอาสา สร้างเสริมประสบการณ์ทำความดี และบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวกิจกรรมทำความดีที่ได้ทำมา


9 เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อ


โครงการ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” แบ่งงานอาสาออกเป็น 9 หมวดหมู่เส้นทางตามรอยพ่อ ดังนี้


1. ด้านการเกษตร สัตว์เลี้ยง


2. ด้านศิลปะ วัฒธรรม


3. ด้านบูรณะ ฟื้นฟู ก่อสร้าง


4. ด้านสุขภาพ สาธารณสุข


5. ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส


6. ด้านศาสนา ปฏิบัติธรรม


7. ด้านการศึกษา เรียนรู้ ฝึกอบรม


8. ด้านเด็ก เยาวชน สตรี


9. ด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม


ภารกิจจิตอาสาตามรอยพ่อ


โครงการนี้มีภารกิจต่างๆ ที่หลากหลาย ครอบคลุม ผ่านฟังก์ชั่น การลงแรงงานอาสา จองวัน 365 วันทำดี และปันของแบ่งปันทรัพยากร ทั้งงานอาสาในด้านกู้ภัยและฟื้นฟูจากภัยพิบัติ, หัตถกรรมและงานฝีมือ เย็บ ปัก ถัก ร้อย, ศาสนาและปฏิบัติธรรม, ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ดนตรี กีฬา นันทนาการ, อาหารและโภชนาการ, สิ่งแวดล้อมและการเกษตร, ก่อสร้างและงานช่างเทคนิค, ประสานงานและบริหารจัดการ, เด็กและเยาวชน, สตรี, ผู้สูงอายุและครอบครัว, ผู้พิการ, ไอที และคอมพิวเตอร์กราฟิก, สื่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการตลาด, สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยง, กฎหมาย, สุขภาพและสาธารณสุข, การศึกษาและฝึกอบรม


องค์กรที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจทำงานจิตอาสา


บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ไทย) ถือเป็นหนึ่งองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเลือกฟังก์ชั่น จองวันที่ 8 กันยายน 2560 – 8 กันยายน 2561 ให้พนักงานกว่า 900 ชีวิตทำความดีร่วมกันถึง 48 กิจกรรม ครอบคลุมตามแนวทาง 9 เส้นทางจิตอาสาตามรอยพ่อ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสาต่อไป


โดยกิจกรรมที่ผ่านมาได้แก่ กิจกรรม Garden for children ที่ปรับเปลี่ยนสนามหญ้าเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ด้วยการชวนพนักงานกว่า 50 คนร่วมกันปรับแต่งภูมิทัศน์และปลูกพืชผักสวนครัว อย่าง คะน้า กวางตุ้ง โหระพา เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวันแก่มูลนิธิหรือศูนย์ดูแลเด็กในพื้นที่ใกล้เคียง กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมบริจาคเลือด รวมถึงกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา เป็นต้น


ทีมเว็บไซต์ สสส. ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมปลุกแรงบันดาลใจ สร้างประสบการณ์การทำดีไปด้วยกันที่ www.palangpandin.com แล้วมาร่วมส่งต่อการทำความดีอย่างไม่สิ้นสุดไปด้วยกันนะคะ

Shares:
QR Code :
QR Code