9 วิธีสร้างทักษะชีวิตให้ลูก

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข ปีที่ 15 ฉบับที่ 209 มีนาคม 2562


9 วิธีสร้างทักษะชีวิตให้ลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


การฝึกให้เด็กๆ พร้อมเผชิญหน้ากับชีวิต  เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขในสังคม  เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องช่วยเตรียมตัว  ลงมือสร้างด้วยการให้เด็กได้ทดลองใช้ชีวิต และเรียนรู้ไปกับสิ่งต่างๆ


1.สอนมารยาทการเข้าสังคม  คำขอโทษ ขอบคุณ ทักทาย มีหางเสียง รู้จักความเป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานเริ่มต้นง่ายๆ ที่จะทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างดี


2.สอนลูกให้ทำงาน ความรับผิดชอบเล็กๆ น้อยๆ อย่างงานบ้าน  สอนให้รู้คุณค่าของงาน  การไม่ปล่อยเวลาให้ไร้ประโยชน์  ทำตนเองให้เกิดคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้


3.คิดก่อนทำ ทำให้เกิดการหยุดคิดทุกครั้งที่จะตัดสินใจทำอะไร  แล้วชี้ให้เห็นถึงผลการกระทำของสิ่งที่เลือกทำ  ไม่ว่าจะดี หรือไม่ดีก็ตาม  เพื่อเป็นบทเรียนกับตัวเอง


4.มีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายเรื่องอะไรก็ตาม เช่น มีความรับผิดชอบต่อการเรียน  ต้องหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ


5.เลือกรับประทานอาหารให้เป็น  ไม่ใช่แค่รับประทานสิ่งที่ชอบ  แต่สิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องรับประทานด้วย  โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้นมีประโยชน์  รู้จักคุณค่าของอาหาร  รับประทานให้ครบ 5 หมู่ และไม่รับประทาน หวาน มัน เค็ม จนเกินพอดี


6.วางแผนการเงิน รู้จักรายรับ  และรายจ่ายของตนเอง  ออมเงินให้เป็นนิสัย  รู้จักประมาณตน  รู้วิธีหาเงินมากกว่าการใช้เงิน


7.รู้จักดูแลจิตใจ ทำชีวิตให้สดชื่น  มีความสุข  รู้จักวิธีคลายเครียด มีเมตตา รู้หนทางของการผ่อนคลาย ปล่อยวาง ชื่นชมและให้กำลังใจตัวเองให้เป็น


8.รู้จักรักสุขภาพ  หมั่นออกกำลังกายให้กลายเป็นนิสัย  มีกีฬาที่ชอบ นอกเหนือจากการทำให้ร่างกายให้เข้มแข็ง  กีฬายังทำให้จิตใจแข็งแรง  รู้จักแพ้ชนะ อีกด้วย


9.รักสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ  ท้ายที่สุดก็ส่งผลถึงทุกคน  ต้องเริ่มจากตัวเองไม่สร้างมลพิษ เช่น แยกขยะ ไม่ทิ้ง ไม่ทำลาย เท่านี้ก็ช่วยได้มากแล้ว 

Shares:
QR Code :
QR Code