8 สูตรเด็ดเลิกดื่มเหล้าถาวร

ที่มา : manager.co.th


8 สูตรเด็ดเลิกดื่มเหล้าถาวร  thaihealth


แฟ้มภาพ


สบส. ส่ง อสม. แนะ 8 สูตรเด็ดเลิกดื่มเหล้าถาวร หวังช่วยลดโรคเรื้อรัง หลังพบพฤติกรรมคนไทยดื่มมากถึง 36% ผู้ชายดื่มมากกว่าหญิง 3 – 5 เท่า


นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เป็นต้น ผลสำรวจล่าสุดของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ในปี 2558 พบว่า ประชาชนอายุ 15 – 79 ปี ร้อยละ 36  ดื่มสุราในรอบ 1 ปีก่อนสำรวจ ผู้ชายดื่มมากกว่าผู้หญิง 3 – 5 เท่าตัว มีผู้ที่ดื่มหนักคือ ดื่มครั้งละมากกว่า 4 – 5 แก้ว มาตรฐานร้อยละ 14 ที่ผ่านมา สธ. มีการดำเนินงานลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง สบส. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการช่วยรณรงค์ลดละเลิกดื่มสุรา ซึ่งการจะเลิกดื่มนั้นมีข้อแนะนำดังนี้


1.ต้องตั้งใจจริง 2.ตั้งเป้าหมายว่าจะเลิกเพื่อใคร เช่น เพื่อสุขภาพของตนเอง ลูก ภรรยา พ่อแม่ ครอบครัว เป็นต้น 3.ปรับเปลี่ยนนิสัยการดื่ม เช่น ผู้ที่เคยดื่มสุราเป็นประจำอาจเลิกทันทีได้ยาก ให้ลองใช้วิธีดังต่อไปนี้ ซึ่งจะทำให้ดื่มน้อยลง เช่น ดื่มสุราพร้อมกับรับประทานอาหาร หมั่นดื่มน้ำเปล่าควบคู่ไปกับการดื่มสุรา เปลี่ยนขนาดของแก้วจากแก้วใหญ่เป็นแก้วเล็ก ดื่มเครื่องดื่มที่มีดีกรีต่ำกว่าทดแทนไปก่อนในระยะแรก 4.ตั้งเป้าหมายว่าจะลดปริมาณการดื่มให้น้อยลงไปเรื่อยๆ จนงดในที่สุด


5.หลีกเลี่ยงสถานการณ์ปัจจัยแวดล้อมความเสี่ยงที่ทำให้เราดื่มเหล้าได้ง่ายขึ้น ได้แก่ ช่วงเวลาหลังเลิกงาน วันเงินเดือนออก โอกาสพิเศษต่างๆ การไปเที่ยวผับ หรือร้านอาหาร สถานบันเทิง การชักชวนจากกลุ่มเพื่อนที่ดื่มจัด รวมถึงสาเหตุต่างๆ ที่นำไปสู่อาการเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ เศร้า เครียด ฯลฯ 6.ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอื่นแทนการสังสรรค์ เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำบุญ เป็นต้น 7.ฝึกการปฏิเสธให้เด็ดขาด เช่น ถ้าเพื่อนชวนให้ดื่มสุรา ให้บอกว่าหมอห้ามดื่ม, สัญญากับลูกไว้, ไม่ว่างต้องรีบไปทำธุระ เป็นต้น และ 8.หาที่พึ่งทางใจ รวมถึงหากำลังใจจากคนรอบข้าง เช่น พ่อแม่ คนรัก ลูก เพื่อนสนิท หรือคนที่สามารถให้คำแนะนำดีๆ แก่เราได้


 “นอกจากนี้ การพูดคุย หรืออ่านประสบการณ์ของคนอื่นที่เลิกดื่มสุราสำเร็จจะช่วยสร้างกำลังใจให้เราได้ หากไม่สามารถเลิกสุราได้ด้วยตนเอง ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านที่ช่วยเหลือการเลิก หรือโทร.ปรึกษาสายด่วนยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ กรมการแพทย์ โทร.1165 สายด่วนเลิกเหล้า ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา โทร.1413” อธิบดี สบส. กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code