7 โซนแห่งความสุขในงาน 15 ปี สสส.

เรื่องโดย : ชมนภัส วังอินทร์ Team Content www.thaihealth.or.th


7 โซนแห่งความสุขในงาน 15 ปี สสส. thaihealth


แฟ้มภาพ


                นิยาม “ความสุข” ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป ความสุขของบางคนอาจจะเป็นการท่องเที่ยว กิน พักผ่อน อยู่กับทำครอบครัวหรือได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก เช่นเดียวกันกับความสุขของ สสส.เอง ก็คือการทำงานเพื่อสังคมในเรื่องของการสร้างสุขภาวะทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “15  ปี สสส. การเดินทางของความสุข” ขึ้น โดยหนึ่งใน Highlight กิจกรรมสำคัญ คือ7 โซนนิทรรศการ เส้นทางแห่งความสุข’


                เพื่อเป็นการปักหมุดนำทางทุกๆ ท่านเดินไปยังเส้นทางแห่งความสุขอย่างแท้จริง ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงสรุปเรื่องราวของกิจกรรมทั้ง 7 โซนมาบอกกันที่นี่ก่อนใครค่ะ


1.การเดินทางของความสุข


โซนที่รวบรวมไทม์ไลน์เรื่องราวของ สสส. ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ที่รวบรวมผลงานและประสบการณ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดจากการสานพลังของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะ 15 ปีที่ผ่านมา เล่าเรื่องราวการเดินทางจากการร้อยเรียงพลังของคนเล็กๆ มากมายในสังคม ที่ร่วมกันจุดประกาย สร้างสรรค์ และเสริมสร้างสังคมสุขภาวะให้กับประชากรทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย


2.สร้างเสริมสุขภาพอย่างสร้างสรรค์


อธิบายการดำเนินงาน สสส. ที่เป็นกลไกในการเชื่อมภาคส่วนต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ทั้ง 4 มิติ อย่างกาย จิต ปัญญา และสังคม การทำหน้าที่ตลอด 15 ปีที่ผ่านมาจึงไม่ใช่การทำหน้าที่อย่างลำพัง แต่เป็นการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ เพื่อนภาคีกว่า 15,000 องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ รวมไปถึงจุดเล็กที่สุดของสังคมอย่างพลังของคน


3.เล่าอดีต เพื่อก้าวไปข้างหน้า


หยิบยกประสบการณ์ทุกการเรียนรู้ที่มีคุณค่าในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ จาก 15 บทเรียนสำคัญ ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต และถือเป็นการเปิดพื้นที่ถ่ายทอดบทเรียนจากการทำงาน ภายใต้แนวคิด ‘เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยไตรพลัง’


4.คนเล็กๆ ที่มีหัวใจยิ่งใหญ่


สิ่งสำคัญของการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่ ใครคือคนต้นแบบ แต่อยู่ตรงที่คนต้นแบบทุกคนต่างมีพลังอันยิ่งใหญ่ มีความอยากที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและมีความมานะที่จะขับเคลื่อนสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีร่วมกัน โซนที่ 4 นี้จึงเปิดพื้นที่เล่าความคิดคนต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ


5.Health Promotion


เปิดพื้นที่เล่าแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ที่ไม่ได้ขีดกรอบไว้เพียงการดูแล ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญไปพร้อมๆ กับการคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ในบริบทที่แตกต่างรอบตัวของผู้คน ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม เพื่อการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีไปพร้อมกัน


6. การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)


การนำเสนอกระบวนการเพื่อสื่อสารสาธารณะในรูปแบบใหม่ให้กับสังคม ด้วยแนวทางการ “การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing)” ของ สสส. งานการตลาดเพื่อสังคมถือเป็นหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ผลงานมากกว่า 150 แคมเปญรณรงค์ที่ผ่านมาแล้วในอดีต ได้พิสูจน์แล้วว่า เนื้อหาที่ดี และวิธีการตลาดเพื่อสังคมที่น่าสนใจ สามารถนำพาให้ปัญหาสังคมคลี่คลาย ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้บทเรียนจากงานการตลาดเพื่อสังคมทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้สังคมได้


7.คำขอบคุณจากใจ ที่เราขอส่งถึงทุกคน


                วันที่ สสส. ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 15 ปี รอยทางที่ผ่านมา สสส. ไม่ได้เดินมาเพียงลำพัง แต่เป็นการเดินทางร่วมกับเพื่อนมากมายที่มีเป้าหมายเดียวกัน ที่ผ่านมาแม้จะเจออุปสรรคบ้างเป็นบางเวลา แต่กลับไม่ได้มีผลทำให้การเดินทางนี้น่าท้อแท้แต่อย่างใด แต่ในทางตรงกันข้าม ทุกอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้น ทุกความเห็นของสังคมและเพื่อนรอบข้าง กลับมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ ต่อการก้าวไปข้างหน้า และด้วยความตั้งใจที่มุ่นมั่น ด้วยกำลังใจของเพื่อนร่วมเดินทางทุกคน สสส. พร้อมแล้วที่จะก้าวเดินต่อไป ถ้าคุณพร้อม มาร่วมออกเดินทางไปด้วยกัน เพื่อทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในหน้าที่ของการ “สร้างความสุข” ให้สังคมไทย


การเดินทางของความสุข กว่าจะเป็น สสส. ทุกวันนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและการร่วมกันขับเคลื่อนด้วยหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจ อย่างแท้จริง เพื่อมุ่งมั่นให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับ สสส. อย่างเต็มที่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ