7 วิธี ป้องกันโรค ลูกน้อยช่วงหน้าฝน

ที่มา : http://manager.co.th


7 วิธี ป้องกันโรค ลูกน้อยช่วงหน้าฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


ฤดูฝนเด็กเล็กเสี่ยงป่วยโรคปอดบวม ครึ่งปีพบเด็กเล็กป่วยปอดบวมเกือบ 3 หมื่นราย แนะ 7 วิธีดูแลป้องกัน


นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า โรคที่ควรเฝ้าระวังช่วงฤดูฝน คือ โรคปวดบวม และ โรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังต่ำ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งจากข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 4 กรกฎาคม 2559 พบผู้ป่วยโรคปอดบวมทั่วประเทศ 105,429 ราย เสียชีวิต 206 ราย ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย 55,545 ราย เสียชีวิต 4 ราย เฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบผู้ป่วยโรคปอดบวม 29,808 ราย โรคไข้หวัดใหญ่พบผู้ป่วย 12,771 ราย ทั้งนี้ โรคปอดบวมมักเป็นอาการแทรกซ้อนจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือ โรคหัด ในเด็กจะพบบ่อยในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี เด็กน้ำหนักตัวน้อย เด็กขาดสารอาหาร อาการของปวดบวมในเด็ก จะมีไข้สูง โดยอาการไข้เกิดขึ้นก่อน หรือพร้อมกับการมีปอดบวมก็ได้ ไอมาก ไอแห้ง ๆ หรือไอแบบมีเสมหะ หายใจเร็วจนชายโครงบุ๋ม เวลาหายใจจะเห็นปีกจมูกบาน หอบเหนื่อย บางรายหายใจมีเสียงดัง กรณีที่มีเชื้อรุนแรงหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้


“คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อทางระบบหายใจสำหรับเด็กเล็ก คือ 1. นำเด็กไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค 2. เด็กอ่อนควรเลี้ยงด้วยนมแม่ และให้เด็กรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หรือหากอากาศหนาวเย็นให้สวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4. ไม่นำเด็กเล็กไปในสถานที่แออัด 5. ฝึกให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงดูแลบ้านเรือนให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรเลี้ยงเองที่บ้าน และ 7. หากเด็กไอและหายใจลำบาก หอบ หายใจเร็ว แรง จนชายโครงบุ๋ม หายใจมีเสียงดัง ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2559 ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง” อธิบดี คร. กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ