7 ข้อห้ามทำใน กม.ควบคุมการตลาดนมผง

ที่มา : MGR Online


7 ข้อห้ามทำใน กม.ควบคุมการตลาดนมผง thaihealth


แฟ้มภาพ


          กรมอนามัยเผย 7 ข้อห้ามทำใน กม.ควบคุมนมผง ย้ำห้ามโฆษณาอาหารทารก ห้ามโฆษณาอาหารเด็กเล็กเชื่อมโยงถึงทารก ห้ามแจกของขวัญนมผงตัวอย่าง ฯลฯ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ


          นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ.นมผง ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 2560 ว่า ในกฎหมายจะมีสาระสำคัญที่ห้ามทำใน 7 ข้อ ได้แก่ 1.ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับทารกและอาหารเสริมทารก ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โซเชียลมีเดีย 2.ห้ามใช้ข้อความเกี่ยวกับทารกหรือเด็กเล็ก หรือสื่อเชื่อมโยงไปถึงทารกในการโฆษณาอาหารเด็กเล็ก 3.ห้ามแจกของขวัญ นมผงตัวอย่าง คูปอง หรือขายพ่วงแก่หญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็ก 4.ห้ามติดต่อหญิงตั้งครรภ์ แม่ และครอบครัวที่มีทารกและเด็กเล็กผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม


          นพ.ธงชัย กล่าวว่า 5.ห้ามให้ของขวัญแก่บุคลากรสาธารณสุข ห้ามให้ของใช้ อุปกรณ์ต่างๆที่มีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์แก่หน่วยบริการ 6.ห้ามบริษัทจัดกิจกรรม อีเวนท์ การประชุม และ7.ห้ามบริษัทสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจริงตามข้อมูลในฉลาก ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง


          "วัตถุประสงค์ของพรบ.นี้ต้องการควบคุมการส่งเสริมการตลาดของอาหารทารกและเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อปกป้องสิทธิและสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาการที่ดีที่สุดและสร้างความมั่นใจว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็ก แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง" นพ.ธงชัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code