‘7โรค’ระบาดหน้าร้อน

ที่มา : สยามรัฐ


'7โรค'ระบาดหน้าร้อน thaihealth


สำนักอนามัย กทม. เตือน 7 โรคระบาดหน้าร้อน พร้อมแนะวิธีป้องกัน


นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า อากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง อาจเพิ่มความเสี่ยงเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่โรคอุจจาระร่วง, โรคอาหารเป็นพิษ, โรคบิด, โรคอหิวาตกโรค, โรคไข้ไทฟอยด์หรือโรคไข้รากสาดน้อย ซึ่งจะมีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยร่างกาย ท้องอืดหรือท้องเสียได้, โรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูร้อน ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ และโรคลมแดด (Heat Stroke)


ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนร่วมป้องกันโรคทางเดินอาหารและน้ำ โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ ดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานๆ อาหารมีแมลงวันตอม ล้างผักผลไม้หลายๆ ครั้งภาชนะใส่อาหารและช้อนล้างให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้ล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหรือปรุงอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค นำสัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยปีละครั้ง ฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่อสัตว์เลี้ยงอายุ 2-4 เดือน สอบถามเพิ่มเติมศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.ทุกแห่ง โรงพยาบาลใกล้บ้าน และกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม.0-2203-2887

Shares:
QR Code :
QR Code