6 ไวรัสเสี่ยง “สมองอักเสบ”

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์


 


6 ไวรัสเสี่ยง “สมองอักเสบ” thaihealth


แฟ้มภาพ


อธิบดีกรมการแพทย์ เผย 6 ไวรัสเสี่ยง “สมองอักเสบ” ได้แก่ ไวรัสเริม ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน โรคไวรัสสมองอักเสบเจอี


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสมองอักเสบคือ โรคที่เกิดจากการอักเสบของเนื้อสมอง สาเหตุที่พบมากที่สุดคือติดเชื้อไวรัส ซึ่งที่พบในประเทศไทยได้แก่ ไวรัสเริม แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ชนิดที่ 1 ทำให้มีไข้ เป็นแผลหรือตุ่มใสที่ปาก ชนิดที่ 2 เกิดแผลเริมที่อวัยวะเพศ นอกจากนี้ ยังมีเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคไข้สมองอักเสบ ได้แก่ ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน โรคไวรัสสมองอักเสบเจอี อย่างไรก็ตาม โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกันและปัจจุบันพบมากขึ้น


นพ.อุดม ภู่วโรดม ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดศีรษะร่วมกับมีอาการทางสมองและระบบประสาท คือ สูญเสียการรับรู้เรื่องบุคคล เวลา สถานที่ มีพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น กระวนกระวาย เห็นภาพหลอน อาจอ่อนแรง พูดไม่ชัด ถ้าอาการรุนแรงมากอาจจะชัก หมดสติ ไม่รู้สึกตัว เรียกไม่ตื่น และอาจเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รักษาที่ทันท่วงทีอาจเกิดอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อน และมีปัญหาต่อเนื่องในระยะยาวได้ เช่น เป็นโรคลมชัก อาการอ่อนแรง พฤติกรรมผิดปกติ เกิดความผิดปกติของเชาว์ปัญญา ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม


การวินิจฉัยจะซักประวัติผู้ป่วยร่วมกับตรวจร่างกายทางระบบประสาทและสมองอย่างละเอียด แล้วจึงส่งตรวจภาพถ่ายรังสีของสมองซึ่งทำได้ 2 วิธีคือ ตรวจซีทีสแกนและทำเอ็มอาร์ไอ ร่วมกับเจาะน้ำไขสันหลัง ตรวจหาการติดเชื้อหรืออักเสบ เพื่อวินิจฉัยที่ถูกต้องนำไปสู่การรักษาที่เฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code