6 วันเทศกาลเสียชีวิต 410 ยึดรถ 4.5 พัน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


6 วันเทศกาลเสียชีวิต 410 ยึดรถ 4.5 พัน thaihealth


แฟ้มภาพ


ศปถ.ระบุยอดรวม 6 วันเทศกาล ปีใหม่ อุบัติเหตุรวม 3,425 ครั้ง เสียชีวิต 410 ราย บาดเจ็บ 3,516 คน "โคราช" ยอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 24 ราย  คสช. สรุป 6 วันมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" แล้ว 4,545 คัน


พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เปิดเผยว่า การสัญจรในเส้นทางสายหลักช่วงขา กลับจากเทศกาลปีใหม่ ยังมีปริมาณรถจำนวนมาก ทำให้การสัญจรชะลอตัวเป็นช่วงๆ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เร่งอำนวยการจราจร เปิดช่องทางเดินรถพิเศษ ระบายรถไปยังเส้นทางลัด ทางเลี่ยงเมือง ควบคู่ไปกับการเข้มงวดมาตรการสร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน


สำหรับมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุในวันที่ 1 ม.ค. มีดังนี้ รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 27,947 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดใบขับขี่ไว้ 804 คน และจำเป็นต้องเก็บรักษา รถจักรยานยนต์ไว้ 661 คัน และส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 23,352คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 29,455 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบขับขี่ไว้ 604 คน เก็บรักษารถยนต์ 200 คัน ส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 21,022 คน


โดยตลอด 6 วัน ที่ผ่านมา ( 27 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62 ) เจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว จำนวน 4,545 คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 3,338 คัน และรถยนต์ 1,207 คัน) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในส่วนรถจักรยานยนต์ 121,031 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล 88,323 คน


เนื่องจากในเทศกาลปีใหม่ปีนี้ มีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มจำนวนจุดบริการ จุดตรวจสอบมากขึ้น ทำให้ตรวจพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการ ดื่มไม่ขับมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้ทั้งมาตรการทางนิติศาสตร์และทางรัฐศาสตร์ เน้นการสร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือ หรือการจัดส่งคนที่ดื่มกลับบ้าน หวังให้ประชาชนปลอดภัยเป็นสำคัญ


ขณะที่ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึง สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ยอดสะสมรวม 6 วัน (27 ธ.ค. 61- 1 ม.ค.62 ) มีจำนวนทั้งสิ้น 6,390 คดี โดยวันที่ 6 ที่มีการควบคุมเข้มงวด ทำให้มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจำนวนน้อย เนื่องจากศาลปิดทำการ ซึ่งมี 119 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา  119 คดี (ยอดสะสม 6 วัน จำนวน 5,903 คดี)


ทั้งนี้ไม่มีการจับกุมดำเนินคดีขับเสพ คดีขับรถประมาทและคดีขับซิ่ง โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรา สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จ.ระยอง  76 คดี แพร่ 23 คดี และเชียงราย  16 คดี สำหรับจังหวัดที่มียอดคดีขับรถขณะเมาสุราสะสม (รวม 6 วัน) สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  413 คดี มหาสารคาม 411 คดี และสกลนคร 382 คดี


ขณะเดียวกัน ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก (จก.กร.ทบ.) เป็นประธานแถลงสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 ม.ค. 62 ซึ่งเป็นวันที่หกของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เกิดอุบัติเหตุ 664 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 89 ราย ผู้บาดเจ็บ 675 คน


โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 43.22 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 31.48 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.60 รถปิคอัพ 4.84 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 64.91 บนถนนในอบต.และหมู่บ้าน ร้อยละ 37.95 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 36.14 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 00.01 – 04.00 น. ร้อยละ 28.61


ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,048 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 66,823 คน เรียกตรวจยานพาหนะ933,344 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 185,944 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 50,013 ราย ไม่มีใบขับขี่ 45,323 ราย


โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี  24 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 10 ราย จังหวัดที่มี ผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 31 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,425 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 410 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,516 คน


สำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ มี 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก พังงา แพร่ แม่ฮ่องสอน สตูล และสมุทรสงคราม จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช  109 ครั้ง จังหวัดที่มี ผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา  24 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 127 คน


ขณะที่ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงสรุปภาพรวมเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนตามโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561-2 มกราคม 2562 รวม 10 วัน มีประชาชนฝากบ้านทั่วประเทศ  9,234 หลัง ลดลงจากปี 2561 ที่มียอดฝากบ้าน 9,265 หลัง อยู่ 31 หลัง


ส่วนการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่า ระหว่างวันที่ 19-28 ธันวาคม 2561 รวม 25,738 หมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 16,581 คน สำหรับในห้วงนี้ยังอยู่ระหว่างการระดมกวาดล้างอาชญากรรม


ด้านการอำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่องใน 10 ข้อหาหลัก ช่วง 6 วันเทศกาลปีใหม่ จำนวน 982,423 คดี โดยส่วนใหญ่เป็น 3 ข้อหาหลัก คือ 1.ไม่สวมหมวกนิรภัย 2.ไม่มีใบขับขี่ 3.ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ส่วนข้อหาเมาสุราขณะขับรถซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ มีการจับกุมทั้งหมด 20,977 คดี


ส่วนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุร้ายในสถานที่จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีการจัดงานที่มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมากรวม 1,258 จุด แบ่งเป็นการจัดงานเคาท์ดาวน์ขนาดใหญ่ 28 จุด และสวดมนต์ข้ามปี 1,230 จุด ผลการปฏิบัติถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 1,258 จุด ไม่มีเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้น


พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้กล่าวแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวและหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยงาน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทำหน้าที่ ต่อเนื่องตลอด 24 ช.ม. ในการดูแลความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีและเทศกาลขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลให้ภาพรวมของช่วงเวลาแห่งความสุข เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

Shares:
QR Code :
QR Code