5 องค์กรพร้อมใจ.. ร่วมเปิดมิติใหม่ในเทศกาลอาหาร

หลากหลายความอร่อย หลากร้อยร้าน อาหารดีเขตทวีวัฒนา

 

 5 องค์กรพร้อมใจ.. ร่วมเปิดมิติใหม่ในเทศกาลอาหาร

          สำนักงานเขตทวีวัฒนา และ ชมรมร้านอาหารเขตทวีวัฒนา ร่วมกับ สมาคมภัตตาคารไทย และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันเปิดมิติใหม่ของงานเทศกาลอาหารดีเขตทวีวัฒนา ในภาพลักษณ์ที่ว่า อร่อยได้..ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 8 เน้นอาหารสะอาด ปราศจากโรคภัย ไร้แอลกอฮอล์

 

          นายจักกพันธุ์  ผิวงาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทวีวัฒนา กล่าวว่า  สำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารเขตทวีวัฒนา จัดงานครั้งนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว ครั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้า รวมไปถึงผู้มาเที่ยวชมงานทั้งหลายร่วมกัน เปิดมิติใหม่ของเทศกาลอาหาร พร้อมกับร่วมรณรงค์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร้างสุขภาพที่ดีในภาพลักษณ์ที่ว่า อร่อยได้..ไร้แอลกอฮอล์

 

          นางปวรวรรณ กุลมงคล  นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า สมาคมภัตตาคารยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาวะของสังคมไทย โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ ซึ่งก็ได้ร่วมดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ ร่วมกับทาง สสส. มาโดยตลอด  เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ในการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ใส่ใจต่อสังคม จึงพยายามร่วมสร้างพื้นที่ต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายและสร้างมิติใหม่ของเทศกาลอาหาร อร่อยได้..ไร้แอลกอฮอล์ ต่อไป

 

          นางกาญจนา  ม่วงใหญ่  ประธานชมรมร้านอาหารเขตทวีวัฒนา กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหาร จะมีชนิดและประเภทของอาหารเป็นจำนวนมาก เรียกว่า แทบจะไม่มีเมนูที่ซ้ำกันเลยงานเดียวหาอาหารอร่อยถูกปากได้มากถึง 100 ร้าน ซึ่งหางานแบบนี้ไม่ได้ง่ายนัก อันนี้จะเป็นเสน่ห์ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของงานเรา อันจะทำให้เทศกาลอาหารดีเขตทวีวัฒนา เป็นเทศกาลที่มิใช่เพียงแค่การมาออกร้านเพื่อขายของ แต่หมายไกลไปถึงการรวบรวมเมนูอาหารดังเลิศรส ของร้านอาหารที่มีคุณภาพเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อออกมาโชว์

 

          นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ทางกรมควบคุมโรค ได้พยายามกระตุ้นให้สังคมมีความรับผิดชอบในการดูแลสังคมและเยาวชนร่วมกัน สำหรับในงานเทศกาลอาหารดี เขตทวีวัฒนาอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ครั้งนี้ สถานที่จัดงาน เป็นพื้นที่สาธารณะ โดยสถานที่เหล่านี้ หากพบผู้ใดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปจำหน่าย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท จึงเป็นอีกหนึ่งในบทพิสูจน์ ถึงความพยายามในการร่วมสร้างสังคมที่ดี และปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเน้นไปที่สำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

 

5 องค์กรพร้อมใจ.. ร่วมเปิดมิติใหม่ในเทศกาลอาหาร  5 องค์กรพร้อมใจ.. ร่วมเปิดมิติใหม่ในเทศกาลอาหาร

          นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ในการจัดงานเทศกาลอาหารดีเขตทวีวัฒนา อร่อยได้…ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 8 นี้ ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามีความยินดีและขอชื่นชมคณะผู้จัด ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ภาครัฐและภาคเอกชน ให้การตอบรับรวมถึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากในเทศกาลอาหารของพื้นที่ต่างๆ น่าจะเป็นการนำเสนอของดีหรือหยิบยกสิ่งที่เป็นของขึ้นชื่อประจำท้องถิ่นขึ้นมาให้เป็นที่รู้จัก ไม่ใช่เทศกาลการดื่ม รวมถึงการใช้สถานที่สาธารณะโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 

update 09-01-52

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code