5 มิ.ย. ร่วมเดิน – วิ่งด้วยหัวใจอาสา

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมเดิน – วิ่งด้วยหัวใจอาสา 5 มิ.ย. ด้วยการเชิญชวนให้ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้า หนังสือ เพื่อนำมาประมูล และจำหน่ายภายในงาน


5 มิ.ย. ร่วมเดิน - วิ่งด้วยหัวใจอาสา


ดร.กิตติวัฒน์ อุชุปาละนันท์ รองประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เป็นประธานแถลงข่าว เดิน-วิ่ง ด้วยหัวใจอาสา เพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขดภาพ (สสส.) เมื่อ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา ร่วมด้วย นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ทางมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สมาพันธ์ชมร่มเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย มูลนิธิยุวพัฒน์,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครื่อข่ายด้านสุขภาพ จัดขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. ที่บริเวณลานหน้า เสาธง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 04.30 น.-10.00 น.แบ่งเป็นกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเดินระยะทาง 3 กม.และวิงมินิมาราธอน 10.5 กม.อีกกิจกรรม คือ การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการเชิญชวนให้ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้า หนังสือ เพื่อนำมาประมูล และจำหน่ายภายในงาน รายได้นำมาสนับสนุนมูลนิธิหัวใจอาสา ทีมี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  อดีตรองนายกฯ เป็นประธานเพื่อจัดตั้ง 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม กองทุนส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม,กองทุนส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง,กองทุนส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ


ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือนำส่งของมาบริจาค สอบถามที่ได้ที่ มูลนิธิหัวใจอาสา ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ โทร.0-2314-4112-3  ต่อ 301 และที่สมาพันธ์ชมรมวิ่งฯ โทร.0-2455-9149 หรือ 08-1658-4704 หรือในงานตั้งแต่เวลา 04.30  น.05.50 น.โดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code