5 พฤติกรรมดี ๆ ที่ควรทำเพื่อร่างกายที่แข็งแรง

ที่มา : SOOK Magazine ฉบับที่ 73 เดือน ธันวาคม 2561 หน้า 19


 


5 พฤติกรรมดี ๆ  ที่ควรทำเพื่อร่างกายที่แข็งแรง


แฟ้มภาพ


แนะนำ 5 พฤติกรรมดี ๆ ที่ควรทำเป็นประจำเพื่อร่างกายที่แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 


• เพิ่มปริมาณผักและผลไม้ในมื้ออาหาร

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่าการบริโภคผักผลไม้ 400 กรัมต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แนะนำให้กินผลไม้หลังอาหารมื้อเช้าทุกวันจนเป็นนิสัย เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์จากสารอาหารแล้ว ยังช่วยเติมความสดชื่นได้ตลอดวัน นอกจากนี้พยายามกินผักเพิ่มเป็น 2 เท่าทุกมื้อ ลดอาหารประเภทแป้งหรือไขมันลง เมื่อทำจนเป็นนิสัยก็สามารถกินผักได้มากขึ้นอัตโนมัติ นอกจากนี้อาหารหลายชนิดสามารถใส่ผักหรือผลไม้ได้หลายอย่าง ลองดัดแปลงทำดูก็จะได้อาหารจานอร่อยที่มีคุณค่าอาหารสูง รวมถึงลองกินผักผลไม้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยกิน รสชาติที่แปลกใหม่จะช่วยให้มีตัวเลือกมากขึ้น


• หลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูป และอาหารฟาสต์ฟู้ดส์

ด้วยภาวะเร่งรีบในปัจจุบัน อาหารสำเร็จรูปเป็นทางเลือกหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมกิน เพราะแค่อุ่นให้ร้อนก็กินได้ทันที แต่การผลิตอาหารสำเร็จรูปบางแห่งไม่ได้มาตรฐาน อาจมีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย นอกจากนี้คุณภาพทางโภชนาการและธาตุในอาหารสำเร็จรูปย่อมมีคุณค่าน้อยกว่าอาหารที่สดใหม่


• ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

เลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีเป็นต้นไป การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) จะทำให้หัวใจ ปอด และระบบหมุนเวียนโลหิตแข็งแรง


• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

จัดตารางเวลาการนอนให้เหมาะสมและเป็นเวลา ซึ่งความต้องการในการนอนหลับของคนเราขึ้นอยู่กับช่วงอายุหรือวัย ยิ่งอายุน้อยยิ่งต้องการนอนมากและความต้องการนอนหลับสำหรับผู้ใหญ่โดยทั่วไปแล้วประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน เพราะฮอร์โมนและสารต่างๆ ที่จำเป็นในการก่อให้เกิดสุขภาพร่างกายและผิวพรรณที่ดีจะผลิตเป็นเวลาตามที่ร่างกายกำหนด ควรเข้านอนไม่เกิน 4 ทุ่ม


• หัดนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิมีส่วนช่วยให้ภาวะทางอารมณ์ดีขึ้น เช่น มีทัศนคติใหม่ๆ ที่ดีขึ้น เมื่อต้อง

อยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับมือกับความเครียด เกิดการรู้จักตนเอง มุ่งความสนใจให้อยู่กับปัจจุบัน ลดอารมณ์หรือความคิดในแง่ลบ เพิ่มจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์ เพิ่มความอดทนอดกลั้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงาน

Shares:
QR Code :
QR Code