5 นครแห่งการอ่าน จัดอบรมแกนนำที่เมืองไดโนเสาร์

5 นครแห่งการอ่าน จัดอบรมแกนนำที่เมืองไดโนเสาร์

            แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (กลุ่มมะขามป้อม) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น (กศน.ขอนแก่น) จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ซึ่งมีอาสาสมัครการอ่าน (อสอ.) เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน จาก 26 อำเภอ ในจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมแกนนำ


 

 

นายอภิชาติ กล่าวว่า ขอชื่นชมอาสาสมัครทุกคนที่ให้เกียรติมาฝึกอบรมส่งเสริมการอ่านในครั้งนี้ ทุกคนที่มาในวันนี้คงจะเห็นว่า กศน.มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมการอ่านอยู่แล้ว แม้ กศน.จะได้ส่งหนังสือมากมายไปยังชุมชนต่างๆ ให้ประชาชนได้อ่านกัน บางบ้านตามชนบทไม่มีหนังสืออ่าน และเด็กที่จบชั้น ป.6 จำนวนมากกลับลืมหนังสือ อ่านเขียนหนังสือไม่ออก ดังนั้น อาสาสมัครจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะท่านทั้งหลายอยู่ในชุมชน นอกจากท่านจะทำตัวเป็นต้นแบบ มีพฤติกรรมการอ่านที่มากขึ้น ยังสามารถเชิญชวนให้คนใกล้ตัวอ่านหนังสือ และชักชวนคนอื่นๆ ในชุมชนมาร่วมกันอ่านหนังสือให้มากขึ้น ทั้ง กศน.ตำบลและ กศน.อำเภอ จะช่วยจัดหาหนังสือที่คนในชุมชนอยากอ่าน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือใหม่ ขอให้หมุนเวียนหนังสือที่มีสาระและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต

 

แม้คำว่าอาสาสมัครจะไม่มีค่าตอบแทน แต่จิตอาสาที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนของท่านเอง จะนำมาซึ่งความสุข มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแก่ชีวิต ผมถือว่าทุกท่านคือฟันเฟืองที่สำคัญในการสร้างพลังขับเคลื่อนสังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิต และให้ถือเป็นภารกิจเพื่อน้อมเกล้าถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ 84 พรรษา อันใกล้ และถวายแด่สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักอ่านผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนักอ่านเลขาธิการ กศน.กล่าว

 

            กิจกรรมอบรมฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายของโครงการนำร่อง “5 นครแห่งการอ่านซึ่งได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี ลำปาง ฉะเชิงเทรา และขอนแก่น เพื่อจะได้หนุนเสริมแกนนำให้ได้ทำหน้าที่ส่งเสริมการอ่านในชุมชน โดยสนับสนุนทรัพยากร ทั้งบุคลากร หนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)

 

 

update : 28-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code