“5 ทำ 5ไม่ ห่างไกลมะเร็ง” สุขภาพดีเราเลือกได้!!

ที่มา: รู้สู้มะเร็ง

                    สาเหตุสำคัญการเกิดโรคมะเร็งมาจากพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

                    การป้องกันโรคจึงถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาโรคมะเร็ง ประชาชนทุกคนควรให้ความสนใจเรียนรู้ หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือปรับพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น

                    – ปฏิบัติตนตามหลัก “5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง”

                    – หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากพบอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์

                    – รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

                    – ออกกำลังกายเป็นประจำ

                    – ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

                    – การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก

                    โดยมีข้อมูลว่าการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงหรือปรับพฤติกรรมจะทำให้ลดโอกาสการเกิดโรคได้ถึง 30 %

                    การลดความเสี่ยงโรคมะเร็งแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตนตามหลัก “5 ทำ 5ไม่ ห่างไกลมะเร็ง”

                    5 ทำ ได้แก่

                    1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

                    2. ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด

                    3. ทานผักผลไม้

                    4. ทานอาหารหลากหลาย

                    5. ตรวจร่างกายเป็นประจำ

                    5 ไม่ ได้แก่

                    1. ไม่สูบบุหรี่หรือสูดดม ควันบุหรี่

                    2. ไม่มั่วเซ็กซ์

                    3. ไม่ดื่มสุรา

                    4. ไม่ตากแดดจ้า

                    5. ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ

Shares:
QR Code :
QR Code