5 กรณีฉุกเฉิน ทำฟันช่วงโควิด-19 ได้

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


5 กรณีฉุกเฉิน ทำฟันช่วงโควิด-19 ได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วงการระบาดของโควิด-19 การจะใช้บริการทางทันตกรรม หรือทำฟัน ก็มีมาตรการที่ต้องปฏิบัติเช่นกัน แต่หากเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  5 กรณี สามารถรับการรักษาได้ทันที


ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงถึงการเตรียมพร้อมของคลินิกทันตกรรมบริการประชาชน ช่วงการระบาดของโควิด-19 ว่า หากเป็นภาวะฉุกเฉินงานบริการทันตกรรมยังให้บริการอยู่ โดยใช้ระบบการนัดหมายผ่านแอพพลิเคชั่นของสถานพยาบาล หรือนัดหมายทางโทรศัพท์ อาการฉุกเฉินเร่งด่วน คือ 1.เหงือกหรือฟันปวดบวม รับประทานยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อหากไม่หาย 2-3 วันให้ไปโรงพยาบาล (รพ.)


2.เครื่องมือจัดฟัน ฟันเทียมแตกหักทิ่มแทงเนื้อเยื่อ ครอบฟันชำรุด 3.เลือดออกภายในช่องปาก 4.อุบัติเหตุปวดบวมบริเวณใบหน้าและขากรรไกร 5.กรณีการรักษาเฉพาะทางที่มีการดูแลร่วมกันระหว่างแพทย์และทันแพทย์ เช่น ป่วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ซึ่งต้องรักษาฟันก่อน เป็นต้น


นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวว่า ส่วนกรณีไม่เร่งด่วน คือ 1.มีการรักษาต่อเนื่องที่ค้างอยู่ เช่น รักษาคลองรากฟัน ฟันผุลึกที่อุดชั่วคราวอยู่ ให้โทรนัดหมายมาใช้บริการได้ 2.การขูดหินปูน อุดฟันสวยงาม จัดฟันใหม่ ตรวจสุขภาพฟันให้เลื่อนไปก่อน 3.กรณีอื่นๆ หากไม่แน่ใจอาการให้โทรสอบถามสถานพยาบาลที่รักษาต่อเนื่อง


"ทั้งนี้ บริการทันตกรรมเปิดเกือบปกติแล้ว ประชาชนต้องคัดกรองตัวเอง เมื่อมาถึง รพ.จะคัดกรองอีกครั้ง ก่อนส่งเข้าห้องทันตกรรม และดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยในห้องทันตกรรม การทำความสะอาดช่องปาง ทำความสะอาดใบหน้า สวมเฟซชีลด์ บ้วนปากก่อนทำฟัน เป็นต้น ขณะที่สถานพยาบาลจะมีการจัดโซนนิ่งนั่งคอย แยกจากจุดทำฟัน ระบบการถ่ายเทอากาศมีการดูแลอย่างดี มีการเว้นเก้าอี้ห่าง 1 เว้น 1


อย่างไรก็ตาม เพื่อลดจำนวนคนมา รพ.จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่มารับบริการ ขอให้มาคนเดียว หากจำเป็น เช่น ผู้สูงอายุ หรือเด็ก อาจจะมีคนร่วมเดินทาง 1 คน ขณะนี้ สธ.จะจัดบริการให้ครอบคลุมทั่วถึงพอเพียง บนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์" นพ.ณัฐพงศ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code