5ส วัดสร้างสุขสัญจร

         มาสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เพื่อส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถีของ 5ส


/data/content/24760/cms/e_cejklruvw134.jpg


         โครงการวัดสร้างสุขจัดสัมนาพิเศษ 5ส สร้างสุข สนุก สร้างบุญ ด้วยระบบ 5ส กับการพัฒนาองค์การ เพื่อลดความสูญเปล่า และถอดโมเดล CSR “5ส วัดสร้างสุข สู่องค์กรและสังคม”


         โดยตารางการจัดกิจกรรมจะสัญจรไป 5 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน อยุธยา ขอนแก่น สงขลา ระยอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.57 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณวรจักร 027173000 ต่อ 745 หรือ E-mail : [email protected] กิจกรรมทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/watsangsook


 


 


         ที่มา: โครงการวัดสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ