4 สิ่ง ให้เวลาแล้วสุขภาพดี

ที่มา : หนังสือบริหารเวลาให้มีสุขภาพดี SOOK Library

แฟ้มภาพ

                    หากให้เวลาใส่ใจกับ 4 สิ่งนี้เป็นสำคัญ จะเป็นปราการตั้งต้นที่ปกป้องเราจากโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยให้ร่างกายสดใส แข็งแรง มีสุขภาพดีอยู่เสมอ

  1. เวลาตื่นและเวลานอนที่เหมาะสม คือตื่นแต่เช้า และเข้านอนก่อน 4 ทุ่ม ควรพักผ่อนให้ได้ 6-8 ชั่วโมง
  2. เวลากินอาหารตรงเวลาครบ 3 มื้อ คือ กินมื้อเช้า 7.00-9.00 น. มื้อเที่ยง 12.00-13.00 น. และมื้อเย็น 17.00-18.00 น.
  3. เวลาสลายความเครียด คือเวลาพักสมอง คลายกังวล ลองให้เวลากับตัวเอง เช่น พักกลางวัน หรือช่วงก่อนนอน
  4. เวลายืดเส้นยืดสาย คือการได้ขยับ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป 3-4 ครั้ง/สัปดาห์
Shares:
QR Code :
QR Code