4 ตัวช่วยเพื่อการลดหวานได้สำเร็จ

ที่มา : หนังสือเรื่องเคล็ดลับลดกินหวาน SOOK Library

 

แฟ้มภาพ

                    การที่เราควบคุมตนเองได้ดีจะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่การควบคุมตัวเองให้ลดความได้สำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก ลองใช้วิธีเหล่านี้ดู

                    ตัวช่วยที่ 1 ฝึกควบคุมตัวเองให้เก่ง จัดการกับสิ่งยั่วใจได้ดีขึ้น มีความอดทนอดกลั้น เพิ่มสมาธิ ไม่วอกแวก

                    ตัวช่วยที่ 2 ปรับพฤติกรรมการกิน แยกแยะความหิวกับความอยากให้ออก ฝึกกินของที่ชอบให้พอดี

                    ตัวช่วยที่ 3 ปรับพฤติกรรมการออกกำลังกาย เคลื่อนไหวทุกครั้งที่มีโอกาส อย่าออกกำลังกายแบบฝืนตัวเอง

                    ตัวช่วยที่ 4 ปรับพฤติกรรมการจัดการอารมณ์ หมั่นสังเกตและเรียนรู้อารมณ์ตนเอง อย่าปฏิเสธความรู้สึกของตัวเอง ยอมรับในเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ มีจุดหมายชีวิตชัดเจน

Shares:
QR Code :
QR Code