5 สิ่ง ที่หนูน้อยได้ประโยชน์ เมื่อผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง

ที่มา : แผ่นพับมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย มูลนิธิสร้างเสริมนวัตกรรมการอ่าน

แฟ้มภาพ

                    การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังนั้น สิ่งแรกที่ลูกได้รับหรือรู้สึกได้แน่ ๆ ก็คือ ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่และการที่ลูกเรียกร้องให้อ่านหนังสือให้ฟัง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าลูกต้องการได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนั่นเอง วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ทำให้แทบจะหาเวลาร่วมกันทำกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับลูกไม่ได้เลย ดังนั้นการอ่านหนังสือกับลูกจึงเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่จะได้อยู่ร่วมกันกับลูกอย่างมีความสุข

  1. ความรัก ความอบอุ่น ความสุขจากการดูแลอย่างใกล้ชิด
  2. ได้พัฒนาทักษะภาษา พัฒนาสมอง พัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม รวมถึงประสบการณ์ และทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ จากเรื่องเล่าและภาพที่งดงามจากหนังสือ
  3. ได้สมาธิ
  4. ได้บ่มเพาะพลังแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
  5. เด็กจะคุ้ยเคยกับสัญลักษณ์
Shares:
QR Code :
QR Code