3 ส.หลักดูแลสุขภาพช่วงตรุษจีน

สาธารณสุขพัทลุงเตือนประชาชน ดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก 3 ส.ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันศุกร์ วันที่ 31 มกราคม 2557 ซึ่งในช่วงนี้ พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการจับจ่ายซื้ออาหารจำนวนมาก ทั้งไก่ เป็ด ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนมถ้วยฟู เป็นต้น หากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้อ อาจจะได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อรับประทานเข้าไป เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ดังนั้น ขอแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยหลัก 3 ส. ดังนี้

1. อาหารต้องสุกเสมอ คือ ปรุงอาหารให้ทุกส่วนของอาหารได้รับความร้อนอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียล นาน 30 นาที ไม่ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์แบบสุกๆ ดิบๆ เช่น ประเภทพล่า ยำ ลาบ และควรอุ่นอาหารให้ร้อนอย่างทั่วถึงก่อนบริโภค

2. อาหารต้องสะอาด ปลอดภัย เช่น ล้างมือก่อนสัมผัสอาหาร ระวังไม่ให้อาหารดิบสัมผัสกับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว มีการแยกใช้มีดและใช้เขียงระหว่างอาหารดิบกับอาหารสุก หากจะใช้สารปรุงแต่งอาหาร จะต้องที่มีเครื่องหมาย อย. และเลือกใช้ภาชนะที่ถูกสุขลักษณะ ที่ทำจากวัสดุไม่เป็นพิษ มีการล้างทำความสะอาดที่ถูกต้อง

3. ปรุงอาหารโดยสงวนคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ล้างผักให้สะอาด แกะลอกเปลือกชั้นนอกทิ้ง คลี่ใบถูด้วยน้ำ หรือใช้สารละลาย เกลือโซเดียมไบคาร์บอเนตช่วยล้าง แล้วหั่นซอยนึ่งผัก ลวกผักก่อนจะนำมาผัด หรือผ่านความร้อนด้วยเวลาสั้น

อย่างไรก็ตาม หากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหาร อาจได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพ หรือมีการปนเปื้อนสารอันตราย เช่น ฟอร์มาลิน บอแร็กซ์ สารกันรา สารฟอกขาว สารฆ่าแมลง อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และก่อโรคมะเร็งได้

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code