3 พฤติกรรมเสี่ยงป่วย“หลอดเลือดสมอง”

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


3 พฤติกรรมเสี่ยงป่วย“หลอดเลือดสมอง” thaihealth


แฟ้มภาพ


หมอระบบประสาท เผยพฤติกรรม 3S “Sleep – Sex – Smoking” นอนกรนหยุดหายใจ – ใช้ฮอร์โมนมาก – สูบบุหรี่ เสี่ยงโรค “หลอดเลือดสมอง” สูงกว่าคนทั่วไปหลายเท่า พบป่วยหลอดเลือดสมอง 2 – 3 ปี มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม 33% อัตราตายสูงอันดับ 2 ของโลก


ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคระบบประสาท อดีตหัวหน้าสาขาโรคระบบประสาท รพ.ศิริราช กล่าวว่า ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5.7 ล้านคนต่อปี เป็นสาเหตุการตายอันดับสองรองจากโรคมะเร็งที่พบประมาณ 7.3 ล้านคนต่อปี ส่วนอันดับ 3 คือ โรคหัวใจ 5.2 ล้านคน และอันดับ 4 โรคอัลไซเมอร์ 4 ล้านคนต่อปี สำหรับทวีปเอเชีย พบว่าโรคสมองเสื่อมนั้น เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง และโรคอัลไซเมอร์ เป็นสาเหตุอันดับสอง ขณะที่การศึกษาวิจัยของศิริราช โดยการติดตามผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 2 – 3 ปี พบว่า 33% จะเป็นสมองเสื่อม


ศ.นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า มีข้อมูลระบุว่า ผู้ที่มีพฤติกรรม 3 เอส (3s) เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ 1. การนอน (Sleep) โดยผู้ที่นอนกรนจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป 3 เท่า และหากมีการหยุดหายใจระหว่างการนอนด้วยจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่นอนกรน และมีภาวะหยุดหายใจ จะทำให้สมองขาดออกซิเจน เนื่องจากออกซิเจนถือเป็นอาหารสมองที่สำคัญร่วมกับกลูโคส อย่างไรก็ตาม ผู้ที่นอนกรนและหยุดหายใจระหว่างนอนจะไม่รู้ตัวเอง ต้องให้คนนอนใกล้ชิดเป็นผู้สังเกต หรืออาจพิจารณาจากภาวะหลังตื่นนอนมักจะนอนไม่อิ่ม ตื่นไม่สดใส เรียกว่า นอนไม่มีคุณภาพ ซึ่งผู้สูงอายุ 1 ใน 3 จะมีภาวะแบบนี้ เมื่อสมองขาดออกซิเจนทุกคืนจะส่งผลให้สมองเสื่อม และเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ขณะที่การมีความดันโลหิตสูงมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ 3 – 17 เท่า


2. เซ็กซ์ (Sex) โดยเฉพาะกลุ่มเลสเบียน เกย์ และกลุ่มคนข้ามเพศ เสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองเนื่องจากมีการใช้ฮอร์โมนปริมาณมาก รวมถึงผู้ที่ใช้ยาคุมเป็นเวลานานก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และ 3. การสูบบุหรี่ (Smoking) ผู้ที่สูบบุหรี่เสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนทั่วไป 2 เท่า ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1.5 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการแขนขา ชา อ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก กลืนลำบาก ทรงตัวลำบาก ปวดศีรษะ เป็นอาการบ่งชี้ของโรคหลอดเลือดสมอง จะต้องรีบมาโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมง เพื่อจะได้รับการรักษาทันเวลา

Shares:
QR Code :
QR Code