3 คำถาม ช่วยลดการกินหวานได้สำเร็จ

ที่มา : หนังสือเรื่องเคล็ดลับลดกินหวาน SOOK Library

แฟ้มภาพ

                    การติดรสหวานมาก ๆ ไม่ใช่เรื่องดี เพราะความหวานเป็นบ่อเกิดหนึ่งของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่าง “โรคเบาหวาน” แม้เราจะรู้เรื่องนี้กันดี แต่การเลิกติดรสหวานก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับใครหลายคน มาลองเช็กตัวเองผ่าน 3 คำถามนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินได้สำเร็จ หากเมื่อใดที่คิดจะล้มเลิกก็ขอให้ย้อนนึกถึงความมีเหตุมีผลเหล่านี้ เพื่อสุขภาพที่ดี

                    คำถามที่ 1 “ที่ติดหวานอยู่ตอนนี้ทำให้เกิดปัญหาอย่างไร”

                    คำถามที่ 2 “หากเป็นแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จะเกิดอะไรขึ้น”

                    คำถามที่ 3 “ถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จะมีสิ่งดี ๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง”

Shares:
QR Code :
QR Code