3 ข้อปฏิบัติซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์ค้าปลีก – ส่งขนาดย่อม รับผ่อนปรนระยะ 2

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


3 ข้อปฏิบัติซูเปอร์มาเก็ต-ค้าส่งขนาดย่อม รับผ่อนปรนระยะ 2 thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมอนามัย คลอด 3 ข้อปฏิบัติ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม รับการผ่อนปรนระยะ 2 ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี ว่า กรมอนามัยได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ ร้านสะดวกซื้อ ประเภทซูเปอร์มาเก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดย่อม และร้านค้าปลีก ค้าส่งชุมชน ได้ปฏิบัติตามภายหลัง หากมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยมีข้อปฏิบัติ 3 ส่วนหลัก คือ 1.ผู้ประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีการคัดกรองพนักงานและผู้ซื้อ ผู้ใช้บริการ โดยวัดอุณหภูมิร่างกาย พนักงานและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการแก่พนักงาน ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ


ทำความสะอาดเคาน์เตอร์ แป้นพิมพ์ชำระเงิน จุดวางสินค้า เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้งหรือทุกรอบที่เปลี่ยนพนักงาน คัดแยกตระกร้า และรถเข็นใส่สินค้า โดยทำความสะอาดก่อนนำมาให้บริการ ส่วนการจัดวางสินค้าที่จำหน่าย ให้จัดแยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน สินค้าประเภทอาหารปรุงสำเร็จจัดเก็บในภาชนะที่มีการปกปิดมิดชิดและเหมาะสมกับอาหาร มีอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอาหารตลอดเวลา


2.ผู้สัมผัสอาหารและผู้ปฏิบัติงาน สวมใส่หน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน ใช้อุปกรณ์หยิบ จับ หรือตักอาหาร โดยแยกระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผัก และผลไม้ ไม่วางอาหารทุกประเภท บนพื้นโดยตรง และไม่ให้ผู้ซื้อใช้มือเลือกอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะและพนักงานทำความสะอาด ต้องสวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง ใช้ปากคีมด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุง ให้มิดชิด ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน


3.ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ควรวางแผนในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เพื่อความรวดเร็ว ลดระยะเวลาที่ใช้บริการในร้าน ให้นำถุงผ้าส่วนตัวไปใส่สินค้าเพื่อลดปริมาณขยะและลดการสัมผัสกับผู้ค้า และหากตรวจพบว่าพนักงานและผู้ใช้บริการมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีไข้ ไอ จาม ควรให้ไปพบแพทย์ ทั้งนี้ กรมอนามัยขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเพิ่มการเฝ้าระวังความสะอาดปลอดภัย โดยคุมเข้มด้านการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล การคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ และการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมที่จัดบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสุขอนามัยที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ