24 ส.ค.นี้ มาร่วมเรียนรู้เส้นทางอาหารในงาน Green Consumer Act

เครือข่ายตลาดสีเขียว ชวนร่วมงาน green consumer act ค้นหาทางออกในการเข้าถึงอาหารอินทรีย์ วันที่ 24 ส.ค. นี้ ณ สถานีโทรทัศน์ thai pbs

เครือข่ายตลาดสีเขียว ภายใต้การบริหารของบริษัท สวนเงินมีมา จำกัด ชวนร่วมงาน green consumer act หนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มีเป้าหมายที่จะสร้างผู้บริโภคที่รู้เท่าทันที่มาที่ไปของอาหารในยุคปัจจุบัน และค้นหาทางออกในการเข้าถึงอาหารอินทรีย์ ด้วยพลังผู้บริโภคสีเขียวในบ้านเรา ในวันที่ 24 ส.ค. 56 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม convention hall ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร d) สถานีโทรทัศน์ thai pbs

ขอเชิญผู้บริโภคที่สนใจ มาร่วมกิจกรรมในงาน green consumer act โดยสามารถส่งแบบตอบรับกลับมาที่ email : [email protected] หรือแฟกซ์. 02-622-3228  ภายในวันพุธที่ 21 ส.ค. 56 เวลา 17.00 น.

 

 

ที่มา : เครือข่ายตลาดสีเขียว

 

Shares:
QR Code :
QR Code