21 มกราคม รำลึก 1 ปี หมอกระต่าย สู่วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

21 มกราคม รำลึก 1 ปี หมอกระต่าย สู่วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

หยุดสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 12

เวลา 15.09 น. ร่วมส่งแสง

21 มกราคม รำลึก 1 ปี หมอกระต่าย สู่วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ หน้าโรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code