2 วิธีรักษาโรคกระดูกพรุน

ที่มา :  สยามรัฐ


2 วิธีรักษาโรคกระดูกพรุน thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์ เผย แนวทางการรักษาโรคกระดูกพรุน มี 2 วิธีคือ รักษาโดยใช้ยา และบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ


รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาคำเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยโรคกระดูกพรุนจำเป็นต้องได้รับการดูแลและรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดการผ่าตัดหรือดามกระดูกที่หักไม่สามารถรักษาโรคกระดูกพรุนหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักที่ตำแหน่ง อื่นๆได้


แนวทางการรักษามี 2 วิธีคือ รักษาโดยใช้ยา ได้แก่ยาต้านการสลายกระดูก และยากระตุ้นการสร้างกระดูก วิธีที่ 2 บริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมสูง เสริมวิตามินดี รักษาโรคที่มีผลให้สูญเสียมวลกระดูกได้เร็วขึ้น หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเช่น กินเหล้า สูบบุหรี่ ออกกำลังกายที่เหมาะสมสม่ำเสมอ


สำหรับ ภาวะกระดูกหัก หรือกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกพรุน ซึ่งมีภาวะของกระดูกที่เปราะบางกว่าปกติ


จากสถิติผู้ป่วยที่เกิดภาวะกระดูกสะโพกหัก 50%เคยมีกระดูกหักที่อื่นมาก่อนแล้ว และ 80% เกิดเนื่องจากกระดูกพรุน ซึ่งกระทบคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แยกเป็นสถิติได้ ดังนี้ 50%ของผู้ป่วย ต้องมีเครื่องช่วยเดิน, 25% ของผู้ป่วยพิการตลอดชีวิตและอาจต้องนอนติดเตียง, 22% ต้องได้รับการช่วยเหลือในการขับถ่าย, 11% ผู้ดูแลต้องช่วยเหลือผู้ป่วยอาบน้ำ และ 5% ต้องได้รับการช่วยเหลือในการรับประทานอาหาร


นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญในการป้องกันและดูแลไม่ให้ล้ม คอยพยุงให้ทรงตัวดี ตรวจสอบผลข้างเคียงของยาที่ทำให้มึนงง ปวดศีรษะ เดินเซหรือไม่ รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม เพื่อป้องกันหกล้มหรือเกิดอุบัติเหตุ ที่จะส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกหักซ้ำได้

Shares:
QR Code :
QR Code