16 ปี สคล. “แอลกอฮอล์” เป็นอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่มา : เว็บไซต์ 77jowo.com ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ 77jowo.com ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์


16 ปี สคล.


ผนึกกำลังพลังเครือข่าย ครบรอบ 16 ปี ร่วมสร้างกระแสสังคม ชูประเด็นแอลกอฮอล์เป็นอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน


วันที่ 22 มิถุนายน 62 เวลา 09.00 น ที่โรงแรมสนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) เป็นประธาน ในการจัดการประชุมใหญ่ในวาระครบรอบ 16  ปี ของสำนักงานเครือข่ายงดเหล้า โดยมีสมาชิกเครือข่าย สคล.ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมในกิจกรรมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกว่า 350 คน เพื่อเน้นการรณรงค์ต่อสู้การงดเหล้าให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ว่า "เราสู้ไปด้วยกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง We Fight for Change"


16 ปี สคล.


เครือข่ายงดเหล้า เป็นขบวนการภาคประชาสังคม ที่ก่อเกิดจากการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดิมเป็นสำนักงานประสานงาน ปัจจุบันนี้มีอาสาสมัครเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด กว่า  16,000 คน มีกิจกรรมหลักของเครือข่ายงดเหล้าที่มีอยู่ในระดับภาคและจังหวัด ได้แก่ การช่วยกันทำการรณรงค์ให้เกิดการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนถึงการงดเหล้าของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าที่ผ่านมานั้นการปฏิบัติการของอาสาเครือข่ายงดเหล้าค่อนข้างจะประสบปัญหา     


16 ปี สคล.


ซึ่งการประชุมใหญ่สำนักงานเครือข่ายงดเหล้าในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมใหญ่ของเครือข่ายทั่วประเทศครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการเติมพลังพี่น้องเครือข่ายงดเหล้าจากทั่วประเทศทั้ง 4 ภาค ร่วมสร้างกระแสสังคมชูประเด็น "แอลกอฮอล์ เป็นอุปสรรคของการพัฒนาที่ยั่งยืน" และนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแสดงนิทรรศการของเครือข่ายงดเหล้าระดับภาคมาแสดงในบริเวณสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นทั้งในด้านสังคมและสุขภาพจากการดื่มเหล้า


นอกจากนี้แล้วได้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ "กิจกรรมเดิน-วิ่งUdonthani  nignt run 2019 วิ่งพักตับ ปอดขยับ ตับพักผ่อน" ร่วมกับทางจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงาน สสส. เครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ เอกชน ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดการวิ่งเพื่อสุขภาพในเวลากลางคืนของจังหวัด และเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายของจังหวัดด้วยดังกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code