12 ข้อปฏิบัติสำหรับคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์


12 ข้อปฏิบัติสำหรับคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


ศบค.กทม. กำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับคาเฟ่สุนัข คาเฟ่แมว และคาเฟ่สัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 12 ข้อ ตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ย้ำ สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไปสแกนคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ" ก่อนเข้า-ออก ตลาดนัดจตุจักร


พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 49/2563 โดย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนัก ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) สืบเนื่องจาก ศบค.กทม. ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับคาเฟ่สุนัข คาเฟ่แมว และคาเฟ่สัตว์เลี้ยงประเภทอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามมาตรการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากคนสู่คน และคนสู่สัตว์ หรือจากสัตว์สู่คน ซึ่งแม้จะยังไม่เคยมีปรากฏการณ์ดังกล่าวมาก่อน แต่เพื่อความไม่ประมาทจำเป็นต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการค่าเฟ่สัตว์เลี้ยง


ข้อพึงปฏิบัติ 12 ประการ ประกอบด้วย 1. การแยกบริเวณรับประทานอาหารและบริเวณชมสัตว์ให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 2. ก่อนและหลังเข้าบริเวณชมสัตว์ให้ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล 3. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากอนามัยผ้า Face Sheild และชุดหรือเสื้อคลุมตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณชมสัตว์ 4. ปิดทำความสะอาดและระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง 5. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสัมผัสสัตว์โดยตรง 6. ใช้ระบบการจองเพื่อใช้บริการและบันทึกข้อมูลเพื่อการติดตามสอบสวนโรค 7. ระหว่างการชมสัตว์ ผู้ให้บริการต้องมีการควบคุมให้มีการเว้นระยะห่าง ลดการพูดคุย ไม่ใช้เสียงดัง ไม่ตะโกน เพื่อลดการเกิดละอองฝอยจากน้ำลาย 8. หากสัตว์มีอาการป่วย ให้นำส่งสัตวแพทย์เพื่อรักษาและจำแนกไม่ให้ปะปนกับสัตว์ตัวอื่น 9. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ 10. ทำความสะอาดสัตว์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หลังปิดบริการเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 11. งดการให้ผู้ใช้บริการป้อนอาหารสัตว์/ให้อาหารสัตว์ และ 12. เมื่อใช้บริการชมสัตว์ต้องถอดรองเท้า จัดให้ระบบวางรองเท้าที่ง่ายต่อการจัดเก็บ จัดหาถุงใส่รองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริการในบริเวณดังกล่าว


ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการลักษณะดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง ประกอบด้วย คาเฟ่สุนัข 11 แห่ง คาเฟ่แมว 5 แห่ง และค่าเฟ่สัตว์ประเภทอื่นๆ 4 แห่ง จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีสถานประกอบการดังกล่าว ตรวจแนะนำอย่างเข้มข้น และกำชับให้เจ้าของสถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจแนะนำโดยเคร่งครัด


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการสแกนคิวอาร์โค้ดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ จัดทำคิวอาร์โคดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ให้ประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการสแกนเช็กอิน-เช็กเอาต์ ก่อนและหลังเข้าไปใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนด้วยดี 


สำหรับในตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นตลาดนัดในการดูแลของกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดทำคิวอาร์โคดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และจะจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริเวณประตูทางเข้า เพื่อขอความร่วมมือสแกนเพื่อเช็กอินก่อนเข้าใช้บริการตลาดนัดและเช็กเอาต์ก่อนออกจากตลาดนัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดนัดจตุจักรมีลักษณะเป็นตลาดเปิด ประชาชนหมุนเวียนเข้าออกร้านค้าต่างๆ ภายในตลาด จึงไม่ได้กำหนดให้ผู้ค้าภายในตลาดจัดทำคิวอาร์โคดของแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เป็นการเฉพาะในส่วนของร้านค้าต่างๆ แต่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำตลาดนัดจตุจักรประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่เข้าไปแออัดในร้านหนึ่งร้านใด ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code