11 องค์กรหนุนรัฐคลอด พ.ร.บ.องค์การอิสระ

11 องค์กรหนุนรัฐคลอด พ.ร.บ.องค์การอิสระ

 

saree1

 

วานนี้ (15 มี.ค.) นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรวม 11 องค์กร เข้าร่วมประชุมณ รร.มิราเคิลแกรนด์ กทม.ว่า เนื่องในโอกาสเป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล (world consumer right day) 15 มี.ค. ของทุกปีในการจัดประชุมครั้งนี้ ทางเครือข่ายเห็นตรงกันว่าควรมีการผลักดันให้เกิดการก่อตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็ว  ซึ่งภาคส่วนต่างๆ มีการผลักดันในด้านการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาไปสู่การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยไม่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ซึ่งการก่อตั้งองค์กรดังกล่าวนี้จะเป็นการก่อตั้งอย่างถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2550 ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และได้ส่งเข้าวาระการประชุมของรัฐสภา

“ในเรื่องของอำนาจหน้าที่ กรรมการและงบประมาณสนับสนุนองค์การอิสระของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น เป็นการเพิ่มอำนาจประชาชน สนับสนุนการใช้สิทธิร้องเรียนให้ดำเนินคดีในชั้นศาลปกครองสนับสนุนให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งในปีนี้และในอนาคตการทำงานขององค์การอิสระจะเน้นที่การเคลื่อนไหวโดยภาคประชาชน ซึ่งไม่ใช่เอ็นจีโอเดินหน้าคุ้มครองภาคประชาชนในทุกด้าน เช่น การเน้นป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพประชาชนโดยพยายามสนับสนุนรัฐบาลในการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในการผลิตสินค้าต่างๆ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพการเดินหน้าโครงการติดฉลากขนมในลักษณะคล้ายไฟจราจร เป็นต้น” นางสาวสารีกล่าว

นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ได้มีการย้ำในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อผู้บริโภคว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วไม่ควรเกินวันที่23 มี.ค.นี้

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการรายวัน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ