11 ทีมเยาวชน คว้าทุนผลิตหนังสั้น “ชีวิตติดเดิน”

         โครงการปิ๊งส์ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ บริษัท โพลี เทเลมีเดีย จำกัด, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และโครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย เปิดตัว 11 ทีม เยาวชน เพื่อรับทุนผลิตหนังสั้นในโครงการประกวดหนังสั้น “ชีวิตติดเดิน” (เมื่อสองเท้าเริ่มออกเดิน…เราเริ่มเห็นชีวิตด้านดีๆ มาร่วมทำให้ความคิดออกเดินด้วยกัน) หนังสั้นที่นำเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้สังคมรักการเดิน

/data/content/23347/cms/bfmprxyz3469.jpg

           โดยนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากการรณงค์ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่า ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเดินยังมีอยู่น้อยมาก เพราะคนเรามักมองข้ามว่าแท้ที่จริงแล้วการเดินมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากแค่ไหน สังเกตุได้จากตั้งแต่แรกเกิดมา “การเดิน” นับเป็นความสามารถแรกของมนุษย์ที่จะพาตัวเองไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ที่สำคัญการเดินมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 4 ด้าน อาทิ สุขภาพทางกาย, จิตใจ, สังคม และปัญญา โดยสุขภาพทางกายนั้นเมื่อเดินในปริมาณที่พอเหมาะร่างกายส่วนต่างๆ ก็จะแข็งแรง อาทิ กล้ามเนื้อ, กระดูก, ข้อ เป็นการช่วยควบคุมน้ำหนักตัวให้คงที่ได้ ทั้งยังทำให้โรคหัวใจ  เบาหวาน ความดันลดลง

          นายดนัย กล่าวต่อว่า เมื่อพาตัวเองออกเดินจะมีเวลาในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมทางไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือคนในสังคมที่ได้พบเจอระหว่างเดินมากขึ้น ได้มองสังคมรอบข้างชัดเจนขึ้น ได้เปิดโลกทัศน์ ค้นพบมุมมองใหม่ๆ จากคนรอบข้างมากขึ้นซึ่งนี้ก็เป็นสุขภาพทางสังคมนั่นเอง สุขภาพทางจิตใจนั้นเมื่อได้พูดคุยได้เห็นสังคมก็จะสามารถกำจัดความเครียดได้ เพิ่มความสบายใจ ทำให้สุขภาพจิตดี มีสติมากขึ้น และเมื่อมีสติมากขึ้นสุขภาพทางปัญญาก็เกิด และเมื่อยิ่งเดินช้าเท่าไร ยิ่งมีสติ และมองสิ่งรอบๆ ตัวได้มากขึ้น มีสติปัญญาในการคิดไตร่ตรองมากขึ้น ทำให้สติปัญญาเฉียบแหลม เพิ่มความสามารถในการคิด การจำให้ดีขึ้นได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นมหัศจรรย์แห่งการเดินที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ ถึงเวลาแล้วที่สังคมต้องเริ่มก้าวเดิน

          เมื่อเป็นอย่างนี้โครงการประกวดหนังสั้น “ชีวิตติดเดิน” (เมื่อสองเท้าเริ่มออกเดิน…เราเริ่มเห็นชีวิตด้านดีๆ มาร่วมทำให้ความคิดออกเดินด้วยกัน) จึงเกิดขึ้นมาเพื่อใช้พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชาย หญิง อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มาผลิตหนังสั้นตามโจทย์ ซึ่งจากการเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีเยาวชนส่งแนวคิดหรือไอเดียในการนำเสนอและผลิตผลงานเข้ามาถึง 75 ผลงาน แต่มีเพียง 24 ผลงานเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นนอกจากจะมีวิทยากร อาทิ กวิน ชุติมา  ที่ปรึกษาฝ่าย(กิจกรรม) โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยาน ไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ให้ความรู้เรื่อง “เมื่อชีวิตมาติดเดิน” ชีวิตติดเดินดีอย่างไร , นนทรีย์ นิมิบุตร, พัฒนะ จิรวงศ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาบทที่ดีนำไปสู่หนังที่ดีได้อย่างไร” , อาคม ชีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถานี พีเอสไอ สาระดีและทีมงาน ให้ความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม เทคนิค และรูปแบบของภาพยนตร์สั้นเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ แก่เยาวชน

         นอกจากนี้ยังให้เยาวชนทั้งหมดได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาติ สัมผัสการเดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินดีต่อสุขภาพ 4 ด้านได้อย่างไร เพื่อนำมพัฒนาบทของตัวเองก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันสุดท้ายเพื่อคัดเลือก 10 ทีม เข้ารอบผลิตผลงานจริง

         ซึ่งจากการตัดสินจากคณะกรรมการ 9 ท่าน ที่ถือเป็นที่สุด นายพัฒนะ จิรวงศ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย หนึ่งในกรรมการตัดสินบอกว่า จากการนำเสนอของเยาวชนทั้ง 24 ทีมนั้น ล้วนเป็นเรื่องราวของการเดินในแง่มุมที่น่าสนใจ แต่มีเพียง 11 ทีม เท่านั้น (จากเดิมทีที่จะคัดเพียง 10 ทีม) ที่กรรมการเล็งเห็นว่าน่าสนใจและตรงประเด็นของโจทย์ในครั้งนี้ ซึ่งทั้ง 11 ทีมนั้นได้แก่ 1. Cestode Studio มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. FAT Duck film มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3. Marathon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4.Palallel มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. Spring Up มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6. The Anika(ดิ แอนนิกา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7. เฉย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 8.เฟี้ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9.เย้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 10.หน้า”3″ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา และ11.ห่าง ห่าง ฟิล์ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

          “ทั้ง 11 ทีมนี้จะได้รับทุนในการผลิตหนังสั้นจากโครงการประกวดหนังสั้น “ชีวิตติดเดิน” (เมื่อสองเท้าเริ่มออกเดิน…เราเริ่มเห็นชีวิตด้านดีๆ มาร่วมทำให้ความคิดออกเดินด้วยกัน)ไปผลิตผลงานจริงทีมละประมาณ 30,000 บาท จากนั้นจะมีการนัดเพื่อพัฒนาผลงานกับทีมพี่เลี้ยงจากสถานี พีเอสไอ สาระดีพร้อมทีมงาน และสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย เป็นระยะก่อนส่งผลงานที่สมบูรณ์ โดยเร็วๆ นี้จะมี บทสัมภาษณ์พร้อมการนำเสนอแนวคิดของทั้ง 11 ทีม มาให้ได้ติดตามซึ่งสามารถชมได้ที่www.youtube.com/artculture4health และติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ที่ www.PINGs.in.th ,www.artculture4health.com จากนั้นหลังจากที่ผลงานทั้งหมดผลิตเสร็จแล้วจะมีการตัดสินหาสุดยอดผลงานโดยรางวัลหลังเข้าเส้นชัย ชนะเลิศ รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท, รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล), รางวัล Popular Vote รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท” นายพัฒนะ จิรวงศ์ กล่าว

          ด้านอาคม ชีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถานี พีเอสไอ สาระดี กล่าวถึงการต่อยอดผลงานหนังสั้นทั้งหมดว่า หลังจากที่ผลงานทั้ง 11 เรื่องผลิตเสร็จแล้วผลงานทั้งหมดนี้จะถูกนำไปออกอากาศในช่องของ พี เอส ไอ และเครือข่าย ทั้งหมด เพื่อรณรงค์ให้สังคมหันมาใส่ใจการเดินเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลงานที่ไม่ได้ทุนผลิตผลงานที่เหลือ 13 ทีมนั้น ถ้าอยากจะผลิตด้วยทุนตัวเองทาง พี เอส ไอ ก็ยินดีที่จะนำผลงานเหล่านั้นมาเผยแพร่ออกอากาศให้ด้วยเช่นกัน โดยทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.psichannel.com

 

 

          ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code