11 ก้าวย่าง อย่างก้าวมั่น `งานบุญปลอดเหล้า`

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากเว็บไซต์บ้านเมือง


11 ก้าวย่าง อย่างก้าวมั่น 'งานบุญปลอดเหล้า' thaihealth


11 ก้าวย่าง อย่างก้าวมั่น งานบุญปลอดเหล้า ประหยัดเงิน 130 ล้าน


เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน 11 ก้าวย่าง อย่างก้าวมั่น งานบุญปลอดเหล้า สร้างความดี โพธิ์ศรีสุวรรณ ปี 2561 โดยมี นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย เครือข่ายงดเหล้าจากทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่บุคคลต้นแบบ การแสดงจากโรงเรียนไตรมิตร ชมวีดีทัศน์ 11 ก้าวย่าง อย่างก้าวมั่น การแสดงศิลปินจากท้องถิ่น และการจัดเวทีเสวนา 11 ก้าวย่าง อย่างก้าวมั่น งานบุญปลอดเหล้า สร้างความดีโพธิ์ศรีสุวรรณ


นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ มีการรณรงค์ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากปัญหาสุรา และช่วยกันลด ละ เลิก โดยเริ่มต้นจากงานศพปลอดเหล้า และขยายไปสู่งานบุญปลอดเหล้า งานบุญประเพณีปลอดเหล้า และกิจกรรมทางสังคมที่ชุมชนเห็นสมควร ซึ่งงานต่างๆ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสุรา เฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา ประหยัดเงินได้มากกว่า 130 ล้าน โดยในปี 2561 อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ มีมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีต่างๆ ได้ประมาณ 11 ล้านบาท


รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ตนยังได้สำรวจความเห็นของชุมชน พบว่า ชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ พึงพอใจอยากให้มีงานปลอดเหล้าตลอดไป เพราะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดความรุนแรงทางสังคม การก่อความทะเลาะวิวาทน้อยลง และชาว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ก็มีครอบครัวที่อบอุ่นอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code