11 กลุ่มเสี่ยงมะเร็งช่องปาก

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


11 กลุ่มเสี่ยงมะเร็งช่องปาก thaihealth


ประเทศไทย แม้ว่ามะเร็งช่องปากจะไม่ใช่มะเร็งที่ติดลำดับต้นๆ ของมะเร็งในประเทศไทย แต่ก็มีข้อน่ากังวลว่า เป็นแล้วหายยาก พบว่าอัตราการรอดชีวิตตํ่ากว่าร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้ควรตรวจโรคนี้ปีละครั้ง หากพบรอยขาว รอยแดงในช่องปาก อย่านอนใจ มิฉะนั้นอาจเป็นเนื้อร้ายได้


ใครคือกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งช่องปาก


1. ผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เพศชายพบมากกว่าเพศหญิง


2.ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคนี้คือการสูบบุหรี่ รองลงไปคือดื่มเหล้า โดยพบว่าผู้ที่ทั้งสูบบุหรี่และดื่มเหล้าด้วย จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มเป็น 15 เท่า


3. การกินหมาก เคี้ยวยาสูบ อมเมี่ยง เหน็บยาฉุน เป็นประจำ มีการศึกษาพบว่าในผลหมากมีสารก่อมะเร็ง เมื่อเคี้ยวร่วมกับยาเส้นที่มีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่ จะยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งช่องปากเพิ่มขึ้นไปอีก


4. ได้รับแสงแดดโดยตรงบริเวณใบหน้าเป็นประจำ หรือริมฝีปากโดนแดดแรงๆ เป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่ริมฝีปาก


5. มีอนามัยช่องปากไม่ดี พบว่าคนที่เป็นโรคนี้ กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่ดูแลความสะอาดในช่องปากไม่ดี


6. ใส่ฟันปลอมที่ชำ รุด ฟันปลอมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ


7. พบว่าการกินผักและผลไม้น้อยเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง


8. มีประวัติติดเชื้อไวรัสเอชพีวี : ในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ทางปาก (oral sex) จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชพีวี ซึ่งนำไปสู่การเป็นมะเร็งช่องปากได้


9. มีการระคายเคืองในช่องปากเรื้อรังจากฟัน หรือวัสดุอุดฟันที่แตกบิ่นจนเกิดความคม ทำให้ระคายเคืองเนื้อเยื่อในช่องปาก


10. มีประวัติบุคคลในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งบริเวณทางเดินอาหารส่วนบน


11. มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ