100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ thaihealth


โครงการจัดพิมพ์หนังสือนิทานและการ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชน ในวาระ "100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์" โดยความร่วมมือระหว่าง "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" กับ "แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)"  ได้ร่วมกันผลิตหนังสือการ์ตูนชุด "คุณตาป๋วย" จำนวน 4 เล่ม คือเรื่อง นกพิราบ ผู้เสียสละ, ครูใหญ่ ป.ปลา, งูใหญ่ผู้ซื่อสัตย์ และจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ การเสียสละ และการแบ่งปันกันในสังคม


นอกเหนือไปจากนั้น หนังสือการ์ตูน "จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ยังมีเนื้อหาถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่เมื่อเกิดมาก็ควรจะได้รับความเท่าเทียม และความเสมอภาคทั้งทางกายและทางใจ ทั้งนี้เป้าหมายคือการเน้นให้เด็กและเยาวชนที่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนชุดดังกล่าว ได้ซึมซับเนื้อหาที่สอดแทรกคุณธรรม โดย ม.ธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เป็นจำนวนปกละ 10,000 เล่ม (สี่สีทั้งเล่ม) เพื่อจำหน่ายในราคาย่อมเยาเพียงเล่มละ 20 บาท


"ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์" นับว่าได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ท่านเป็นผู้วางรากฐานเศรษฐกิจของไทย โดยท่านเป็น "ผู้อำนวยการคนแรก" ของสำนักงบประมาณผู้อำนวยการคนแรกของสำนักเศรษฐกิจการคลัง และเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด


100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ thaihealth100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ thaihealth


นอกเหนือไปจากตำแหน่งที่ท่านมี สิ่งที่ทำให้ "อาจารย์ป๋วย" กลายเป็นผู้ที่น่าจดจำ และมีผู้เคารพนับถือเป็นอย่างมาก ก็คือท่านมีแนวคิด อุดมการณ์ ที่มุ่งมั่นจะทำเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่ไม่มีความเท่าเทียมนั้น ต้องทำให้สังคมนั้นกลายเป็นสังคมที่มีความเท่าเทียม ในสังคมใดที่ไม่มีความยุติธรรม ต้องผลักดันให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่มีความยุติธรรม


สิ่งที่ "อาจารย์ป๋วย" ผลักดันจึงเป็นเรื่องของการบูรณะพัฒนาชนบท และท่านได้ก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อให้ผู้คนในสังคมชนบทมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ใดขาดแคลนก็ควรจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อได้รับในสิ่งที่ขาดและหลักการดังกล่าวอยู่ในบทความ "คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ซึ่งเป็นบทความที่จะสื่อถึงการที่ประชาชนควรได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน


ความเท่าเทียมและความยุติธรรมในสังคม เป็นสิ่งสำคัญที่ "อาจารย์ป๋วย" ให้ความสำคัญ หากแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศนั่นคือการศึกษา "อาจารย์ป๋วย" ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการให้การศึกษาแก่ประชาชนในรัฐ เพราะ "อาจารย์ป๋วย" เองเชื่อว่าระบบการศึกษาที่ดีนั้นจะเป็นกุญแจของการนำพาให้ประชาชนในประเทศ กลายเป็นพลเมืองที่ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน  "อาจารย์ป๋วย" เคยปรารภกับคนใกล้ชิดว่า การทำงานด้านเศรษฐกิจของท่านอุปมาดังปะชุนผ้าที่ขาด สิ่งวิเศษกว่านั้นคือการทอผ้าผืนใหม่ ซึ่งนั่นก็คือการมาทำงานทางด้านการศึกษา เพื่อสร้างคน สร้างบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ ดังนั้น เพื่อถ่ายทอดอุดมคติของ "อาจารย์ป๋วย" ไปสู่อนุชน จึงได้ริเริ่มให้มีการจัดพิมพ์หนังสือนิทานและการ์ตูนสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อให้แง่คิดสอนใจพวกเขา โดยหวังว่าเมื่อเติบโตขึ้น เขาจะยึดอุดมคติของ "อาจารย์ป๋วย" เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต กล่าวคือเป็นชีวิตที่มีความดี ความจริง และความงามนั่นเอง


อนึ่ง เพื่อให้หนังสือการ์ตูนชุดดังกล่าวเป็นไปตามอุดมการณ์ที่ "อาจารย์ป๋วย" ที่จะสร้างระบบการศึกษาที่ดี และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างความเสมอภาคกัน ผ่านระบบการศึกษา หนังสือการ์ตูนในชุดดังกล่าวส่วนหนึ่งจึงเป็นหนังสือการ์ตูนที่ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" จะกระจายผ่านโรงเรียนต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังอุดมคติที่ "ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ได้สร้างเอาไว้ เพื่อให้สังคมกลายเป็นสังคมที่มีพลเมืองที่มีสำนึกแห่งความเท่าเทียม และความเสมอภาคกัน และสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไป


อย่างไรก็ตาม วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายนนี้ เวลา 10.00-12.30 น. จะมีการเปิดตัวหนังสือนิทาน-หนังสือการ์ตูน ชุด "คุณตาป๋วย" โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภายใน งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ ห้องMeeting Room4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ภายในงานจะมีการ เปิดเวทีแดนซ์ฮีโร่คุณตาป๋วยและเล่าขานนิทาน "คุณตาป๋วย" โดย ด.ช.เดชาธร วสุรัตต์ อายุ 4 ขวบ โรงเรียนพระแม่ สกลสงเคราะห์ อ.บางบัวทอง (เจ้าของรางวัลชมเชยยอดเยี่ยมประเภทเดี่ยวระดับอายุ 4-6 ปี โครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 10)


การสานเสวนา "สานพลังความดีจากคุณตาป๋วยถึงเด็กและเยาวชนไทย" โดย "คุณชมัยภร แสงกระจ่าง: ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ปี 2557, คุณโอม รัชเวทย์ : นักการ์ตูนมือรางวัล ผู้ร่วมสร้างสรรค์การ์ตูนคุณทองแดง, คุณสุดใจ พรหมเกิด : ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส., คุณบุญสม อัครธรรมกุล : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำเนินรายการโดย "คุณกุญชนิตา กุญชร" ณ อยุธยา ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7


จัดโดยโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code