10 วิธีสร้างทักษะให้ลูก

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับ สร้างสุข


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


10 วิธีสร้างทักษะให้ลูก thaihealth


ปัจจุบันเด็ก ๆเติบโตท่ามกลางความสบายจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จนแทบทำอะไรไม่เป็นแม้กระทั่งกิจวัตรง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน การมีทักษะชีวิตจะช่วยให้ลูกมีทักษะรอบด้านที่ดี ทำให้สามารถจัดการกับความต้องการและสิ่งท้าทายต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


10 วิธีสร้างทักษะชีวิตให้ลูก


1. การฝึกให้เด็กๆ พร้อมเผชิญหน้ากับชีวิต เป็นสิ่งที่พ่อแม่ ควรลงมือสร้าง แนะนำให้เด็ก ๆ


2. สอนมารยาทการเข้าสังคม คำขอโทษ ขอบคุณ ทักทาย มีหางเสียง รู้จักความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐาน เริ่มต้นง่ายๆ ที่จะทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างดี


3. สอนลูกให้ทำงาน ความรับผิดชอบเล็กๆ น้อยๆ อย่างงานบ้าน สอนให้รู้คุณค่าของงาน การไม่ปล่อยเวลาให้ไร้ประโยชน์


ทำตนเองให้ เกิดคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้


4. คิดก่อนทำ ทำให้เกิดการหยุดคิดทุกครั้งที่จะตัดสินใจทำอะไร และชี้ให้เห็นถึงผลการกระทำของสิ่งที่เลือกทำไม่ว่าจะดี หรือไม่ดีก็ตาม เพื่อเป็นบทเรียนกับตัวเอง


5. มีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายเรื่องอะไรก็ตาม เช่น การเรียน ก็ต้องมีความรับผิดชอบ หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ


6.เลือกกินให้เป็น ไม่ใช่แค่กินสิ่งที่ชอบ แต่สิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องกินด้วย โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้นมีประโยชน์ รู้จักคุณค่าของอาหาร ทานให้ครบ 5 หมู่ และไม่ทานจนเกินพอดี หวานเกิน มันเกิน เค็มเกิน


7. วางแผนการเงิน รู้จักรายรับ และรายจ่ายของตนเอง ออมเงิน ให้เป็นนิสัย รู้จักประมาณตน รู้วิธีหาเงินมากกว่าการใช้เงิน พร้อมกับความไม่ฟุ้งเฟื้อ


8. รู้จักดูแลจิตใจ ทำชีวิตให้สดชื่น มีความสุข รู้จักวิธีคลายเครียด มีเมตตา รู้หนทางของการผ่อนคลาย ปล่อยวาง ชื่นชมและให้กำลังใจตัวเองให้เป็น


9. รู้จักรักสุขภาพ ออกกำลังกายให้เป็นนิสัย มีกีฬาที่ชอบ นอกเหนือจากทำให้ร่างกายแข็งแรง กีฬายังทำให้จิตใจแข็งแรง รู้จักแพ้ชนะอีกด้วย


10. รักสิ่งแวดล้อม การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมลพิษท้ายสุดก็ส่งผลถึงทุกคน ต้องเริ่มจากตัวเองไม่สร้างมลพิษ เช่น แยกขยะ ไม่ทิ้ง ไม่ทำลาย เท่านี้ก็ช่วยได้มากแล้ว


 

Shares:
QR Code :
QR Code