10 วิธีลดเครียดให้หายอ้วน

ที่มา : หนังสือชีวิตใหม่ไร้พุง : How to สลายน้ำหนักด้วยหลัก 3อ. จากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


10 วิธีลดเครียดให้หายอ้วน thaihealth


แฟ้มภาพ


ทุกๆคนล้วนต้องเจอความเครียด แต่การลดเครียดอย่างไรที่จะลดอ้วนได้ด้วย เรามาดูกัน


1.ออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง


2.ค้นหาจุดแข็ง ความถนัดและศักยภาพพัฒนา จนประสบความสำเร็จ


3.ฝึกผ่อนคลายความเครียด ด้วยลมหายใจ เช่น โยคะ ไทเก๊ก


4.คิดทบทวนสิ่งดีๆ ในชีวิต ฝึกมองโลกในแง่ดี


5.บริหารเวลาให้สมดุล ระกว่างงานกับสุขภาพและครอบครัว


6.คิดและจัดการปัญหาเชิงรุก


7.มองหาโอกาสในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น


8.ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนา


9.ให้เวลาทำกิจกรรมความสุขกับครอบครัวเป็นประจำ


10.ชื่นชมคนรอบข้างอย่างจริงใจ


Tips


                วัยเรียนหรือวัยก่อนทำงาน เพื่มความมุ่งมั่นในการอยากได้ด้วยการคิดถึง วันที่เราไปสมัครงานด้วยบุคลิกภาพที่มั่นใจ รูปร่างที่ดีไม่เขินอายต่อการแต่งกายในรูปแบบต่างๆ นะ!


                วัยทำงาน เพิ่มควงามมุ่งมั่นในการออกกำลังกายได้ด้วยความคิดถึงการมีรูปร่างที่ดี ใส่เสื้อผ้าได้สะดวกขึ้น เรื่องพวกนี้มันเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการพบปะเพื่อนร่วมงานและผู้คนในสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code