10 ปีฉลาดทำบุญ โลก (จิต) อาสา

featured

ภาพบรรยากาศ งานครบรอบ 10 ปีฉลาดทำบุญ“โลก (จิต) อาสา : ทศวรรษฉลาดทำบุญ กับคุณค่าต่อสังคม” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/67Dc83

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ