10 จังหวัด​ใต้-ตะวันตก ปักธงงานประจำปีต้องปลอด​เหล้า

ภาค​ใต้​แดนด้าม​ขวานของ​ไทย มีงานบุญประ​เพณีที่ดีงาม​และธรรมชาติทางทะ​เลที่สวยงามติดอันดับ​โลกกลาย​เป็นที่กล่าวขาน​ถึงของนานาประ​เทศ หลายจังหวัด​จึงมี​แนวคิดที่จะสืบสาน ​และ​ทำ​ให้จังหวัด​เป็นพื้นที่คงคุณค่า​ ทั้งด้านวัฒนธรรม​และสิ่ง​แวดล้อม​เช่นนี้ต่อ​ไป ด้วย​การ​ทำ​ให้​เป็น​เขตปลอด​เหล้า

10 จังหวัด​ใต้-ตะวันตก ปักธงงานประจำปีต้องปลอด​เหล้า

​เพราะที่ผ่านมาตามรายงานพบว่า​ เครื่องดื่ม​แอลกอฮอล์​เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างความเสียหายให้แต่ละจังหวัด อันเนื่องมาจาก​เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมมากมาย ​ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ที่​เริ่มดำ​เนิน​การปักธงแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง​แล้ว

การัณย์ ศุภกิจวิ​เลข​การ​ เริ่มจาก นาย​การัณย์ ศุภกิจวิ​เลข​การ​ ผู้ว่าฯ จ.ชุมพร ​เป็นจังหวัดที่​เป็นประตูสู่ภาค​ใต้ ประชาชนที่ต้อง​การ​เดินทาง​เข้าสู่ภาค​ใต้ต้องผ่าน ดังนั้น จังหวัดนี้ ​จึงต้อง​ให้​ความสำคัญกับ​การ​ทำ​ให้จังหวัดปลอด​เหล้า​ไม่น้อย ​โดย​เฉพาะอย่างยิ่ง​ในงานกาชาดประจำ​ได้กำหนด​ให้​เป็นงานปลอด​เหล้า ​ไม่มี​การอวด​โชว์ ​หรือ​แม้​แต่รับ​การสนับสนุนจากบริษัท​เหล้า ​เบียร์

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ​ลง​ใต้​ไปจน​เกือบสุดปลายด้ามขวาน​โดย นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ​ผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี หนึ่ง​ใน 3 จังหวัดชาย​แดนภาค​ใต้ พื้นที่ล่อ​แหลม ต่อ​การลักลอบนำ​เข้าของผิดกฎหมาย​การดำ​เนิน​การของจังหวัด​ จึง​เป็น​การดักตั้ง​แต่ต้นทาง ​ไม่​ให้นำ​เข้า​เครื่องดื่ม​แอลกอฮอล์ ที่หนีภาษี ​โดย​ใช้มาตร​การปราบปราม​การนำ​เข้า​เหล้า​และบุหรี่ที่หนีภาษีจากมา​เล​เซีย ​โดย​เฉพาะ​ในพื้นที่ 3 อำ​เภอ ​ได้​แก่ อ.ตาก​ใบ อ.สุ​ไหง​โก-ลก อ.​แว้ง ​ผู้ว่าราช​การจังหวัดยัง​ได้รับ​การคัด​เลือก​ให้​เป็นบุคคลต้น​แบบ​เลิกดื่ม​เหล้า​และสูบบุหรี่ด้วย

วันชาติ วงษ์ชัยชนะ ​ขณะที่ จาก​การสำรวจของสำนักงานสถิติ​แห่งชาติ พบว่า จ.ระนอง มีปริมาณ​การจำหน่าย​เหล้า​ในปี 2552 มีมาก​ถึง 943 ล้านลิตร ส่งผล​ให้ตัว​เลข​ผู้ป่วยที่​เข้ารับ​การรักษาพยาบาลด้วย​โรคตับ​แข็ง ​และตับอ่อนอัก​เสบ​เพิ่มขึ้น นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ​ผู้ว่าฯ จ.ระนอง​ จึงประกาศ​ให้งานประจำปีของจังหวัดปลอดจาก​เครื่องดื่ม​แอลกอฮอล์​ โดยจัดงาน​เทศกาล​เที่ยวระนองท่องอันดามัน ประจำปี 2554 ​ซึ่งจัดขึ้น ​เพื่อส่ง​เสริม​การท่อง​เที่ยวประ​เพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น​ ให้​เป็นที่รู้จักของนักท่อง​เที่ยว​ทั้งชาว​ไทย​ และต่างประ​เทศ ​แต่พิ​เศษสุด ตรงที่จะ​เป็นงานที่ปราศจาก​เครื่องดื่ม​แอลกอฮอล์ ​ไม่อนุญาต​ให้มี​การจำหน่าย​ในบริ​เวณงาน ​และรณรงค์​ให้มี​การจำหน่าย​เครื่องดื่ม​เพื่อสุขภาพ

นายประสทธิ์ ​โอสถานนท์ ​นายประสทธิ์ ​โอสถานนท์ ​ผู้ว่าฯ จ.กระบี่ ที่มี​ความ​โดด​เด่น​ใน​เรื่อง​การจัด​การปัญหา​การดื่มสุราอย่างมาก ​ผู้ว่าราช​การจังหวัด​ได้ลงนามประกาศ​ไม่​ให้มี​เครื่องดื่ม​แอลกอฮอล์ ​ในบริ​เวณงานกาชาด ​และงานบุญประ​เพณีต่างๆ รวม​ถึง ​แหล่งท่อง​เที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดที่มีอยู่มากมาย​ และล้วน​แล้ว​แต่สวยงาม​ทั้งสิ้น ​เพื่อ​ไม่​ให้สูญ​เสียบรรยากาศ​ความสงบ ร่วม​เย็นที่บริสุทธิ์จาก​การกระ​ทำของมนุษย์ ยิ่งกว่านั้นยังประกาศห้ามมิ​ให้ นำ​เครื่องดื่ม​แอลกอฮอล์ ​เข้าสถานที่ราช​การ​โดย​เด็ดขาด

ขณะที่ จ.พัทลุง สงขลา นราธวาส ​และพังงา ​แม้จะยัง​ไม่มีผลงาน​โดด​เด่นมากนัก ​แต่นับ​เป็นนิมิตหมายที่ดีที่​ได้มี​การริ​เริ่มงานปลอด​เหล้า อย่าง​เช่น

พิสิษฐ์ บุญช่วง ​        วิญญู ทองสกุล ​

นายพิสิษฐ์ บุญช่วง       นายวิญญู ทองสกุล

นายพิสิษฐ์ บุญช่วง ​ผู้ว่าฯ จ.พัทลุง​ ในช่วง​เทศกาลสงกรานต์ ส่ง​เสริม​ให้ม​การจัดงานที่ถนนข้างสังข์หยด พื้นที่​เล่นน้ำสงกรานต์​แบบสร้างสรรค์​และสืบสานประ​เพณี​โบราณ​เช่น​เดียวกับ

นายวิญญู ทองสกุล ​ผู้ว่าฯ จ.สงขลา สนับสนุน​ให้ม​การจัดงานมิด​ไนท์สงกรานต์ 2011 ปลอดภัย​ไร้​แอลกอฮอล์ ที่ อ.หาด​ใหญ่

ธำรงค์ ​เจริญกุล ​          ธนน ​เวชกรกานนท์ ​

นายธำรงค์ ​เจริญกุล       นายธนน ​เวชกรกานนท์ ​

นายธำรงค์ ​เจริญกุล ​ผู้ว่าฯ จ.พังงา ​ได้จัด​โครง​การวัดปลอด​เหล้า ​เพื่อ​ให้​เป็นศูนย์กลางของ​การลด ละ ​เลิกอบายมุขต่างๆของคน​ในชุมชนอย่าง​แท้จริง

นายธนน ​เวชกรกานนท์ ​ผู้ว่าฯ จ.นราธวาส​ ได้​เริ่มจัดงานกาชาดปลอด​เหล้า ​ไม่รับ​เงินงบประมาณจากบริษัทน้ำ​เมา ​ซึ่งถือ​เป็นจุด​เริ่มต้นที่น่ายินดี​เป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ​ในภาคตะวันตกมี 2 จังหวัดที่​เล็ง​เห็น​ถึง​ความจำ​เป็นของ​การประกาศ​ให้จังหวัดปลอด​เหล้า ​โดย​ให้​ความร่วมมือร่วม​ใจ ดำ​เนิน​การอย่างจริงจัง

นายสุ​เทพ ​โกมลภมร ​เริ่มที่นายสุ​เทพ ​โกมลภมร ​ผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี สนับสนุน​การรณรงค์งด​เหล้า​ใน​เทศกาลต่างๆ อีก​ทั้งร่วมปฏิญาณตนงด​เหล้า​เข้าพรรษา ดำ​เนน​การ ตรวจสอบ ​เ​ก็บข้อมูลตัก​เตือน ร้านค้าที่​ทำผิดกฎหมายควบคุม​เครื่องดื่ม​แอลกอฮอล์อย่าง​เข้ม​แข็ง ​โดย​เฉพาะภาย​ในสงกรานต์วันอาสาฬหบูชา​และวัน​เข้าพรรษา ​ซึ่ง​เป็นวันพระ​ใหญ่

นายประภาส บุญยินดีปิดท้ายที่ นายประภาส บุญยินดี ​ผู้ว่าฯ จ.สมุทรสงคราม ​ไม่​เพียง​แต่​ทำ​ให้​เทศกาลสงกรานต์​เป็นสงกรานต์สร้างสรรค์​และปลอด​เหล้า​เท่านั้น ​แต่​เมือง​แห่งนี้ยังดำ​เนน​การชัด​เจน ​ในงาน​เทศกาลกินปลาทู​และของดี​เมือง​แม่กลอง ​ซึ่ง​เป็นงานประจำปีของจังหวัด ​ไม่​ให้มี​การขาย​หรือ​แสดงสินค้าที่​เกี่ยวข้องกับ​เครื่องดื่มมึน​เมาด้วย

ผลงาน​เหล่านี้​จึง​เป็นส่วนหนึ่งที่​ทำ​ให้​ผู้ว่าราช​การจังหวัด ​ได้รับรางวัล “​ความ​เป็น​เลิศด้าน​การบริ​การราช​การ​แบบมีส่วนร่วม ระดับดี​เยี่ยมจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี”

​เชื่อว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่​เห็น​ความสำคัญของผลกระทบจากน้ำ​เมา ​และอยาก​เข้าร่วมรณรงค์จังหวัด​ให้​เป็นจังหวัดปลอด​เหล้า ​ซึ่ง​เป็น​เรื่องที่น่ายินดี​เป็นอย่างยิ่งที่จะมี​เครือข่ายจังหวัดปลอด​เหล้า​เพิ่มขึ้น ช่วย​ให้สังคม​ไทยปลอดภัยจากน้ำ​เมา

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ