10 จังหวัดเฝ้าระวังอหิวาตกโรค

สธ.เตือนเฝ้าระวังป้องกันควบคุมอหิวาตกโรคในพื้นที่ 10 จังหวัด โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลและชายแดนพม่า เนื่องจากผู้ป่วยที่พบส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวและลูกเรือประมง 


เตือน 10 จังหวัด เฝ้าระวังอหิวาตกโรค thaihealth

แฟ้มภาพ


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58 กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมอหิวาตกโรค โดยมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอหิวาตกโรคใน 10 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี เพชรบูรณ์ ตาก ระนอง ระยอง สงขลา ยะลา มุกดาหาร และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 91 ราย


กลุ่มเสี่ยงได้แก่ แรงงานต่างด้าว ลูกเรือประมง และเริ่มมีการพบผู้ป่วยชาวไทย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานอาหารปรุงไม่สุก โดยเฉพาะอาหารทะเล หรืออาหารค้างมื้อ จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ ชายฝั่งทะเล ชายแดนติดพม่า และชุมชนที่สุขาภิบาลไม่ดี


ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับกรมควบคุมโรค และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย โดยค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่แบบปูพรมทั้งหมู่บ้าน ทุกโรงงาน ทุกชุมชนแพปลา และในตำบลที่พบผู้ป่วย จากนั้นให้การรักษาและควบคุมโรค ซึ่งเบื้องต้นได้จัดหาคลอรีนสำหรับเติมน้ำอุปโภคบริโภค ล้างแพปลา พื้นเรือ สุขา ที่พบผู้ป่วยด้วยคลอรีนเข้มข้น


และจากมติข้อสั่งการที่ประชุม War Room กระทรวงสาธารณสุข โดยท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธาน ได้กำหนดให้มีจังหวัดเสี่ยง 3 ระดับในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคให้ได้โดยเร็ว และป้องกันการพบผู้ป่วยในวงกว้าง จึงขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมอหิวาตกโรค


 


 


ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


 

Shares:
QR Code :
QR Code