1 ก.ค. วันรณรงค์ตรวจเลือดค้นหาการติดเชื้อ HIV

ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


1 ก.ค. วันรณรงค์ตรวจเลือดค้นหาการติดเชื้อ HIV thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์1กรกฎาคม-VCTDayพร้อมพัฒนาระบบการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ


นพ.เกรียงไกร บุญญประภา นายแพทย์ชำนาญการหัวหน้างานคลินิกพิเศษกามโรค วัณโรคเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนาวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวี มีเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยสถิติ อายุเฉลี่ย ของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของเด็กและเยาวชนมีอายุน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงเช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มเปลี่ยนแปลงเพศ กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศทั้งเพศชายและเพศหญิง ฯลฯ รวมทั้งประชาชนทั่วไป มาตรวจเลือดเพื่อความสบายใจ และรู้ถึงสถานการณ์การติดเชื้อของตนเองหากตรวจเร็วทราบผลเร็วจะรักษาโรคได้เร็วลดอัตราการเกิดโรคได้เนื่องจากอาการของการติดเชื้อHIVจะไม่มีการแสดงอาการของโรคจนกว่าภูมิคุ้มกันทางร่างกายจะลดน้อยลง


ทั้งนี้วันที่1กรกฎาคมเป็นวัน VCTDay และตลอดเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นเดือนรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกคนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิ์การรักษา โดยผู้ที่ติดเชื้อจะได้รับการดูแลและได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งจะช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อให้แก่คู่ได้ถึงร้อยละ 9 6โดยขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้โรงพยาบาลทุกแห่งในสังกัดตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์พัฒนาการ ให้บริการตรวจเลือดให้รวดเร็วขึ้น สามารถแจ้งผลตรวจได้ภายในวันที่ไปรับบริการ(samedayresult) โดยสามารถใช้บัตรประชาชนแสดงที่ห้องทำบัตรและติดต่อที่ห้องให้การปรึกษาเพื่อแจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่นอกจากนี้ประชาชนสามารถใช้บริการปรึกษา“ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์”ซึ่งให้บริการปรึกษาโรคเอดส์แก่ประชาชนทุกวันในเวลา9.00–21.00 น.และสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

Shares:
QR Code :
QR Code