เปิดตัว “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเปราะบาง

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. ผุดโครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับกลุ่มเปราะบาง  “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” โดนใจคนไทยตื่นตัวเข้าร่วมกว่า 105 ผลงาน ร่วม SYNHUB ปั้นนวัตกรเตรียมพร้อมสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ ต่อยอดและโชว์ศักยภาพนวัตกรรมไทยออกสู่ตลาดโลก

 

                    เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2565 ที่ซีเอ็มโอ สตูดิโอ กรุงเทพฯ นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ รองประธานกรรมการบริหารแผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตวิถีใหม่ เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกช่วยประชาชน ทั้งการเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความตระหนัก และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงช่วงโควิด-19 เทคโนโลยีได้ช่วยแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต แต่สำหรับกลุ่มคนเปราะบาง (เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ) การเข้าถึงและการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลยังมีข้อจำกัด

 

                    สสส. ร่วมกับ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด (SYNHUB) ริเริ่มโครงการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จัดประกวดผลงานนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ” เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป พัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพื่อกลุ่มคนเปราะบาง โดยมีเป้าหมายสนับสนุนทุน 25 โครงการ โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงานถึง ส.ค. 2566

 

                    “HEALTHTECH X สุขล้ำ ไม่เหลื่อมล้ำ คัดเลือกไอเดียจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 105 ทีม ให้เหลือนวัตกร X-Innovator ที่มีคุณสมบัติและความพร้อม 25 ทีม ผ่านหลักเกณฑ์ 4 ขั้นตอนแบบเจาะลึก 1.เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเปราะบาง 2.การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 3.ความคิดสร้างสรรค์ ใช้งานได้จริง 4.สื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตัวอย่างไอเดียที่เข้ารอบ เช่น แว่นที่สามารถสแกนสิ่งกีดขวาง ส่งสัญญาณเสียงผ่านหูฟังสำหรับคนพิการทางสายตา ไม้เท้าอัจฉริยะช่วยเหลือยามฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ ผลงานทั้งหมดมุ่งเป้าสร้างสรรค์โอกาสในการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” นายวีรพงษ์ กล่าว

 

                    นายนิติ เมฆหมอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SYNHUB และนายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวว่า SYNHUB Digi-Tech Community ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนา นวัตกรและสตาร์ทอัพ มุ่งเน้นนำดิจิทัลเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการสร้างประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเชิงปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรสู่ความเป็นสตาร์ทอัพมืออาชีพ

 

                    โดยครั้งนี้ SYNHUB เป็นหน่วยร่วม สสส. เพื่อปั้นและบ่มเพาะ X-Innovator ทั้ง 25 ทีม มุ่งสร้างศักยภาพทีมและช่วยพัฒนาผลงานดิจิทัลเทคโนโลยี ให้ตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มเปราะบาง และโค้ชการพัฒนางานในทุกมิติ ทั้งด้านธุรกิจ การตลาด การเงิน และการต่อยอดผลงานสู่นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบธุรกิจสตาร์ทอัพมืออาชีพ พร้อมออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์และการร่วมทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งมีโอกาสแสดงผลงานนวัตกรรมสู่เวทีโลก เช่น งาน Consumer Electronics Show (CES) ที่สหรัฐอเมริกา หรือ Hard Tech Venture Capital (HAX) ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรระดับโลก ติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจและติ๊กต๊อก “HealthTechX” หรือโทร. 06-5925-6424, 06-5925-4426

Shares:
QR Code :
QR Code