สานพลังเครือข่าย หนุนนวัตกรรม ‘มุมนมแม่’ โรงงานทั่วประเทศ! ย้ำ นมแม่ล้วน 6 เดือน สร้างภูมิคุ้มกัน-ลดมะเร็งเต้านม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    เผย เด็กไทยได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียง 28.6% ต่ำกว่าเป้าเกือบครึ่ง วันแม่ปีนี้ สสส. หนุนกินนมแม่ล้วน 6 เดือน ไม่ผสมน้ำ ขยายผลนวัตกรรม ‘มุมนมแม่’ ในที่ทำงาน-โรงงานทั่วประเทศ ย้ำ นมแม่สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก-ลดมะเร็งเต้านมในสตรี

 

                   

                    ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สานพลังภาคีเครือข่ายสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะตั้งแต่วัยแรกเกิดไปถึงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาการสมวัย ตั้งแต่ให้คุณแม่ให้นมกับทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือน พร้อมการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ สร้างรากฐานการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และส่งผลดีต่อสุขภาพคุณแม่ จากรายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในไทย ปี 2565 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนแรกเพียง 28.6% และลดลงเมื่อครบกำหนดลาคลอด 3 เดือน ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 50% ขึ้นไป ที่น่าเป็นห่วงคือ มีการให้นมร่วมกับการให้น้ำกับทารก สะท้อนการขาดความรู้ที่ถูกต้อง เนื่องจากในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และมีสารอาหารสำคัญในการสร้างการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของสมองและร่างกายเด็ก ภายหลังอายุ 6 เดือน แม่สามารถให้อาหารตามวัยคู่ขนานกับนมแม่จนถึงอายุ 2 ปีหรือต่อไปได้

                    ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวต่อว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมทำให้แม่ต้องทำงานนอกบ้านมากขึ้น ปัจจุบันกฎหมายให้แม่ลาคลอดได้ 90 วัน โอกาสที่แม่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนตามข้อแนะนำจึงค่อนข้างยาก 1 ในวิธีที่ช่วยให้แม่ให้นมลูกได้นานขึ้นแม้จะต้องไปทำงาน คือ การสนับสนุนสถานประกอบกิจการ สถานที่ทำงาน หรือโรงงาน ให้มีนวัตกรรม มุมนมแม่ จัดสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ถุงเก็บน้ำนม ตู้เย็นแช่นมนำเก็บกลับบ้าน และให้เวลาแก่พนักงานมาปั๊มเก็บนมแม่ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน 6 เดือน ส่งเสริมการใช้สิทธิลาคลอด จะทำให้เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนสำเร็จ จากข้อมูลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบสถานประกอบการมีการจัดมุมนมแม่กว่า 2,000 แห่ง นำไปสู่การขยายผลสถานประกอบการอื่นๆ

                    “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นอกจากช่วยให้ครัวเรือนประหยัดรายจ่าย ทั้งค่านมผง ค่าอุปกรณ์ ค่ารักษาพยาบาล เด็กที่ได้กินนมแม่ยังได้รับภูมิคุ้มกัน ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ร่างกายของแม่ที่ให้นมลูกก็สุขภาพดี แข็งแรง ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ โรคอ้วน โรคกระดูกพรุน วันแม่ปีนี้ สสส. ฝากคุณแม่ทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การเตรียมตัวตั้งครรภ์ กินอาหารให้มีสารอาหารครบถ้วน เสริมด้วยการกินธาตุเหล็กและโฟลิก ฝากครรภ์ตามเกณฑ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ท้ายที่สุดเรื่องสุขภาพแม่และลูกยังเป็นหน้าที่ของพ่อที่ควรดูแลเอาใจใส่ มีส่วนสำคัญต่อการมีสุขภาพดีไปด้วยกัน” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

 

                    นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ตัวแทนองค์กรสุขภาวะต้นแบบ สนับสนุนโดย สสส. กล่าวว่า บริษัทมีพนักงานเกือบ 600 คน 1 ใน 3 เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่บริษัทมีอุดมการณ์ที่ว่า “ริกิครอบครัวใหญ่ หัวใจเดียวกัน” มุ่งเป้าหมายให้พนักงานทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความผูกพันต่อองค์กร เท่าเทียม เสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ได้นำแนวคิด Happy Workplace ของ สสส. สร้างกิจกรรมส่งเสริมด้านความสุขครอบครัว จัดมุมนมแม่ไว้ภายในห้องพยาบาล เปิดโอกาสให้พนักงานได้มาใช้บริการปั๊มน้ำนม โดยเตรียมถุงบรรจุน้ำนมและตู้เย็นสำหรับแช่น้ำนม พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสารอาหารในนมแม่ วิธีการเก็บน้ำนม การเก็บรักษา และการให้นมลูกที่ถูกต้อง นอกจากเป็นการส่งเสริมให้แม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ยังทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ลางานน้อยลง ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code