‘๙ สู่ชีวิตพอเพียง’ เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ


'๙ สู่ชีวิตพอเพียง' เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม thaihealth


ศูนย์ Customer Insight by TMB Analytics และสำนักงานสถิติแห่งชาติ : พ.ย.2561 ระบุว่าคนไทยใช้เงินซื้อหวยเฉลี่ยถึงคนละ 4,500 บาทต่อปี บางคนถึง 1 แสนบาทต่อปีเลย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จึงได้จัดทำโครงการ "๙ สู่ชีวิตพอเพียง" ขึ้น เพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูชาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าว่า อยากชวนให้คนไทยลดการซื้อหวย รวมทั้งการพนันอื่นๆ ให้น้อยลง "๙ สู่ชีวิตพอเพียง" เป็นโครงการรณรงค์ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกัน 9 จังหวัด ในภูมิภาค ประกอบด้วย ลำปาง น่าน พะเยา เลย กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี สระบุรี และพัทลุง บวกกับอีก 1 คือกรุงเทพมหานคร


โดยทำในพื้นที่ชุมชนทั้งสิ้น 50 ชุมชน กิจกรรมสำคัญ คือการชวนกันปฏิบัติใน 5 เรื่อง ได้แก่ หลีกเลี่ยงอบายมุข- สุขกับบัญชีครัวเรือน-เตือนตนให้เป็น นักผลิต-หมั่นเก็บออมอยู่เป็นนิจ-ติดอาวุธ ความคิดเป็นประจำ กว่า 1 ปีของการดำเนินโครงการพบว่าเกิดผลลัพธ์ที่มหัศจรรย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกาศเลิกเล่นการพนันด้วยความสมัครใจเพื่อถวายแด่ในหลวง


'๙ สู่ชีวิตพอเพียง' เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม thaihealth


อำนวย น้อยตรีมูล ชาวชุมชน ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย หนึ่งในผู้ประกาศเลิกเล่นการพนัน เล่าว่าชอบเล่นพนันมาก ตั้งแต่ที่มีโครงการ ๙ สู่ชีวิตพอเพียง เลยตัดสินใจว่าจะเอาเงินไปใส่กระบอกไม้ไผ่แทน จะไม่เล่นแล้ว พอเต็มผ่าออกได้เงินไปฝาก 3 หมื่นบาท ถึงวันนี้หยุดมาได้ 2 ปี มีเงินเก็บเป็นแสน


พินิจ ฉุนแสนดี ชาวชุมชนบ้านจรูกแขวะ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีชีวิตชาวนาที่เต็มไปด้วยหนี้สิน เริ่มตามรอยเท้า ของพ่อโดยการทำเกษตรผสมผสาน ใช้ชีวิต พอเพียง รู้จักประหยัดอดออม เริ่มจากการลดต้นทุนการทำนา ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี ใช้สมุนไพรแทน ยาฆ่าแมลง ใช้วิธีถอนหญ้าแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า และจดบันทึกค่าใช้จ่ายในการทำนา เมื่อคำนวณต้นทุนและกำไร เริ่มมีกำไร จึงทำมาอย่างต่อเนื่องและเริ่มศึกษาหาวิธีการที่จะประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยการทำนาอินทรีย์สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก และขายได้ราคามากกว่ากันเป็นเท่าตัว ด้วยการทำเกษตรผสมผสาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจนสามารถใช้หนี้ได้


ทุกวันนี้ พินิจ เข้าร่วมเโครงการ ๙ สู่ชีวิตพอเพียง เรียนรู้ทุกกิจกรรมและเริ่มทำบัญชีครัวเรือน โดยทำตารางแบบง่ายๆ จดบันทึกและหยอดกระปุกทุกวัน ทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมจะนำบัญชีครัวเรือนที่ตนทำพร้อมกับกระปุกออมสินมาด้วยทุกครั้ง กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการของ ต.โคกยาง เกิดการออมแข่งกันและ ทำบัญชีครัวเรือน จนทำให้บ้านโคกยาง เกิดข้อสรุปร่วมกันว่าจะตั้ง "สหกรณ์เพื่อการผลิต" จากเงินออมที่เหลือจากการใช้จ่ายในครัวเรือน


อีกเรื่องหนึ่งของปฏิบัติการชุมชน พลิกชีวิต คือเรื่องเล่าจาก อบต.บัวใหญ่ ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน ที่คิดวิธีเสริมพลังใจโดยการชวนชาวชุมชนมาคิดมาคุย มาแลกเปลี่ยน และเรียนรู้เกี่ยวกับความพอเพียงของครอบครัว วิจิตรา ระพีทัศนพงศ์ นักพัฒนาชุมชนแห่ง อบต.บัวใหญ่ เล่าว่า ไม่ได้ห้ามไม่ให้เล่นหวย แต่ต้องมีการออมในสัดส่วนที่เหมาะสมกัน ถามว่าออมทำไม ออมเพื่อใคร?… คำตอบก็คือ "ออมเพื่ออนาคต ทั้งอนาคตของตัวเอง และอนาคตของลูกหลาน"


'๙ สู่ชีวิตพอเพียง' เปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม thaihealth


เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า จากความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา ปีนี้ สสส. ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จึงจะดำเนินโครงการนี้ต่อโดยให้ชื่อว่า "๙ ต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง" เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9


โดยปีนี้เราจะเน้นการชวนกันเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม สนับสนุนปฏิบัติการชุมชนด้วย 3 เครื่องมือ ทรงงานที่อยู่ข้างพระวรกายของในหลวง คือ "แผนที่-กล้องถ่ายรูป- วิทยุสื่อสาร" โดยทุกชุมชนจะลงสำรวจแผนที่เดินดินและเชิญชวนชาวชุมชนเข้าร่วมโครงการ แล้วทำการบันทึกปริมาณการเล่นหวยของ ครัวเรือนที่เข้าร่วม เปรียบเทียบก่อน-หลังการเข้าร่วมโครงการ และนำเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นมาสื่อสารต่อในชุมชนและสังคมวงกว้าง"


เพราะการพนันทุกรูปแบบล้วน ขัดแย้งกับแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรื่องไม่มีเหตุผล ทำให้ไม่รู้จักประมาณตนเอง และทำลายภูมิคุ้มกันของครัวเรือน หยุดพนันแล้วเปลี่ยนเงินเล่นพนันมาเป็นเงินออมกันดีกว่า


ซึ่งในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนมาใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาเป็นแบบอย่างและประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยกับกิจกรรม "เรียนรู้ กิน-อยู่ อย่างพอเพียง" วันที่ 5-9 ธ.ค.2561 เวลา 11.00-17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Shares:
QR Code :
QR Code