ไอดอลภาคใต้ ต้นแบบอาสาทำสื่อดีเพื่อสังคม

ที่มา : โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้


ภาพประกอบจากโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้


ไอดอลภาคใต้ ต้นแบบอาสาทำสื่อดีเพื่อสังคม thaihealth


เมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ภาคใต้รวมตัวทำสื่อดีสร้างสื่อสุขภาวะเพื่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ กลุ่มละครมาหยา และสถาบันการศึกษา ด้านนิเทศศาสตร์ในภาคใต้ ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมดีดี เพื่อสร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ คิดดีไอดอล สู่ปีที่2


โดยได้มีเยาวชนในภาคใต้ สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 80 ทีม เพื่อส่งแนวคิดในการเล่าเรื่องสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ผ่านสื่อคลิปสั้นในประเด็น Gen Z Strong เพื่อการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การลดอ้วนในเด็กเพื่อเพิ่มการกินผัก และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจและเป็นปัญหาในชุมชน


คิดดีไอดอล เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ใช้และสร้างสรรค์สื่อที่มีความฉลาดรู้ด้านสุขภาพต่อตนเอง สู่แรงบันดาลใจสำนึกสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาให้คนรุ่นใหม่สามารถเป็น “นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ” (Creative Communication for Health) ผ่านกระบวนการเรียนรู้สื่อสารวิถีสุขภาวะ พร้อมเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ สื่อสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน สู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองและสังคม


ไอดอลภาคใต้ ต้นแบบอาสาทำสื่อดีเพื่อสังคม thaihealth


นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ ภาคใต้ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา เรามีน้องๆ ไอดอลคิดดีปีที่ 1 ซึ่งเป็นแกนนำใน 20 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี​ นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี และ ยะลา อาสามาช่วยกันออกแบบกระบวนการกิจกรรมพร้อมกับนักวิชาการในพื้นที่ เพื่อร่วมออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์สู่เยาวชนต้นแบบในแบบฉบับนักสื่อสารสร้างสรรค์เด็กใต้ ที่สามารถสะท้อนความคิดความเป็นตัวตนของตนเองออกมาเพื่อสื่อสารเรื่องราวในการร่วมแก้ปัญหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน 


ด้าน อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พูดถึง คิดดีไอดอล นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะภาคใต้ เป็นโครงการที่ดีที่เหมาะกับเยาวชนได้ลุกขึ้นมาทำสื่อดี  เพราะปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลเด็กและเยาวชนมาก การที่ไอดอลอาสามาร่วมกันทำสื่อดีเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาชุมชนถือเป็นมิติใหม่ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน


 


เวทีปฏิบัติการเรียนรู้ครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่อาสาแกนนำคนรุ่นใหม่ ไอดอลคิดดี ได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการใช้สื่อใหม่ ไปพร้อมการมีทักษะการรู้เท่าทัน สร้างความเป็นพลเมืองสื่อใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เวทีพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ จึงเป็นเวทีทักษะฉลาดรู้เท่าทันตรงเป้าหมายผ่านประเด็นสุขภาวะพร้อมนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ สู่สังคมให้เป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย


ไอดอลภาคใต้ ต้นแบบอาสาทำสื่อดีเพื่อสังคม thaihealth


ขณะที่ นางสาวสุพรรณิการ์ นพรัตน์  นิสิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในคิดดีไอดอลปีที่ 2 กล่าวว่า ตนและเพื่อนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจึงได้เสนอแนวคิดปัญหาประเด็นส่งเสริมการกินผักในเด็ก ผ่านสื่อดี เพราะมองว่าสื่อในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนมาก การที่มีสื่อดีสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเข้าใจง่ายตรงประเด็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องเล็กๆ ของพวกเรา เครือข่ายคิดดีไอดอล ที่ใช้พลังของสื่อออนไลน์พร้อมลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมกับน้องๆ กลุ่มเป้าหมาย ใน 8 จังหวัด 15 พื้นที่ของภาคใต้ 


หลังจากที่นักสื่อสารสร้างสรรค์ไอเดียสุขภาวะ "คิดดีไอดอล"  ภาคใต้ ได้ร่วมเวทีสร้างเสริมประสบการณ์ในครั้งนี้ จะได้กลับไปผลิตสื่อสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมในพื้นที่ใน 8 จังหวัดของภาคใต้ ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code