ไม่ใช่แค่คิด แต่ลงมือทำ "FORWARD" ส่งต่อ "การให้" สู่สังคม

ที่มา : แนวหน้า


ภาพประกอบจาก แฟ้มภาพ


ไม่ใช่แค่คิด แต่ลงมือทำ


 ในยุคที่เครื่องมือสื่อสารอย่างอินเตอร์เนตและสมาร์ทโฟนกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิต ประจำวัน ข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ สิ่งที่น่าจับตามองไม่เพียงแต่ข้อมูลข่าวสาร ที่กระจัดกระจาย ขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบนั้น ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ใครหลายคนมัก ตั้งคำถามว่า ข้อมูลที่ได้รับมานั้นจริงหรือไม่ แม้แต่ในแวดวงของการแบ่งปันสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ก็ยังคงลังเลในการที่จะส่งต่อการให้ที่ไม่รู้ว่า ให้ไปแล้ว จะถึงจุดหมายที่ต้องการให้หรือเปล่า รวมถึงต้องยุ่งยากกับการให้ที่หลากหลายรูปแบบ แต่จะดีแค่ไหนหากการให้ของเราสามารถทำได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วและปลอดภัยผ่านทางแอปพลิเคชัน 'FORWARD'


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือกับมูลนิธิฟอร์เวิร์ด (Forward Foundation) เปิดตัวแอปพลิเคชัน FORWARD ภายใต้แนวคิด 'ความดีไม่ใช่แค่คิด แต่คือการลงมือทำ' เพื่อส่งต่อโอกาสในการให้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ภายใต้ระบบการทำงานที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบแต่ละโครงการได้อย่างชัดเจน และติดตาม ตรวจสอบผลของการให้ได้อย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ 5 โครงการระยะเริ่มแรก ที่ชวนทุกคนมาร่วมเป็นผู้ให้ ได้แก่ โครงการ Let's be heroes กลุ่มของหมอเจี๊ยบ ลลนา ก้องธรนินทร์ 2.โครงการศูนย์สร้างโอกาสเด็ก โดยครูเชาว์ เชาวลิต สาดสมัย 3.โครงการ ForOldy โดยพี่นุช อรนุช เลิศกุลดิลก 4. โครงการ The Prison Project โดยบอม สุทธิศักดิ์ สินเจริญและ 5. โครงการ Wonder view โดยนนท์ ธนนท์ จำเริญ


ไม่ใช่แค่คิด แต่ลงมือทำ


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.กล่าวว่า สสส.ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำเรื่องสุขภาวะ ซึ่งครอบคลุม ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต ปัญญา และสังคม โดยในด้านของปัญญา สนับสนุนให้คนคิดเกินจากเรื่องของตนเองก้าวออกไปยังเรื่องของสังคม และยังให้ความสำคัญในเรื่องของกระบวนการทำเรื่องวิธีคิดของคน ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ทำให้เห็นถึงความลึกซึ้งของปัญหา ไม่มองปัญหาแบบฉาบฉวย และเห็นปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำของสังคม


"กระบวนการนี้ไม่ใช่แค่การบริจาค หรือการให้ แต่เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญจากการเป็นผู้ให้และผู้รับ โดยทั้ง 5 โครงการ เป็นตัวอย่างที่ดีที่สะท้อนถึงการให้ที่ก่อให้เกิดความสุข โดยมีเป้าหมายว่า ผู้รับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ สสส.ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส และพัฒนาช่องทางด้านการเรียนรู้ในสังคม รวมไปถึงการพัฒนา แอปพลิเคชันในครั้งนี้ นำไปสู่สังคมที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีสุขภาวะที่ดี"


ไม่ใช่แค่คิด แต่ลงมือทำ


บุคคลที่เป็นผู้จุดประกายบทบาทแห่งการให้ ที่ไม่ใช่เพียงแค่คิด แต่คือการลงมือทำ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม นั่นคือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผอ.ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันโลกต้องการผู้ให้มากขึ้น และเชื่อว่าหลายคนมีใจในการให้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ประเทศไทยยังขาดการจัดการการให้ โดยใช้เงินมหาศาลในการให้ที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่มากมาย แต่เม็ดเงินเหล่านั้นยังไปไม่ถึง พร้อมทั้งเชื่อว่าหลายคนมีหลายโครงการที่อยากทำ แต่ขาดการจัดการ ซึ่งแอปพลิเคชัน FORWARD เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อการให้ และเป็นต้นแบบแห่งการให้ที่ดีที่สุด ณ ตอนนี้เลยก็ว่าได้ จึงเชิญชวนทุกคน ร่วมทำให้เป็นสังคมแห่งการให้ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเป็นผู้ให้ ก็ย่อมมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับแล้ว


ทั้ง 5 โครงการในแอปพลิเคชัน FORWARD นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่จุดพลังและแรงบันดาลใจของผู้ให้ ที่อยากเห็นสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีในมิติต่างๆ ซึ่งโครงการศูนย์สร้างโอกาสเด็ก โดย ครูเชาว์ เชาวลิต สาดสมัย ครูประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8  เป็น 1 ใน 5 โครงการ ที่ขับเคลื่อนสังคมแห่งการให้ภายในแอปพลิเคชัน โดยหวังเพียงว่า การให้ เท่ากับ โอกาส เช่น โอกาสทางการศึกษา โอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเล่าว่า ในอดีต ได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ครบในหลายๆ ด้าน เช่น ทางร่างกาย ทางการศึกษาและครอบครัว จึงเล็งเห็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการมีสุขภาวะที่ดีของเด็กๆ โดยครูเชาว์เองพยายามต่อสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ และเมื่อสำเร็จแล้วก็แบ่งปันการให้ไปยังเด็กๆ ในชุมชนสะพานพระราม 8 และชุมชนอื่นๆ ภายใต้คติประจำใจของครูที่ว่า 'ทุกอย่างดูขัดแย้งไปหมด แต่ไม่สามารถขัดแย้งหัวใจของครูได้'


ไม่ใช่แค่คิด แต่ลงมือทำ


"เห็นจุดเล็กๆ ของเด็กในชุมชนที่สังคมมองว่าเด็กกลุ่มนี้โตมาไม่มีคุณภาพ แต่ในทางกลับกัน หากพวกเขาได้รับโอกาส อาจทำให้พวกเขามีการพัฒนา ซึ่งตอนนี้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้สนับสนุนในเรื่องชุดนักเรียน และนำไปฝากเข้าเรียนในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตอื่นๆ เช่น ร้านศูนย์บาท ร้านที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ในชุมชนนำขยะหรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแลกเป็นของใช้ ซึ่งกิจกรรมนี้สอนให้พวกเขาเห็นคุณค่าของสิ่งของ และลดขยะในชุมชนได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมทักษะต่างๆ เพื่อหวังให้พวกเขาห่างไกลปัญหาทางสังคม และมีชีวิตที่ดีขึ้น จึงฝากถึงทุกๆ คนที่มีใจแห่งการให้ ลองสำรวจดูว่า เก่งอะไร ก็ไปเติมเต็มให้เขา ซึ่งโครงการนี้ให้เราลงมือทำ เติมความหวัง ไม่ใช่แค่การคิดเท่านั้น"


ความสุขเกิดขึ้นได้ เพียงแค่คุณเป็นผู้ให้ โดยทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการให้นี้ได้ โดยการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน 'FORWARD' เพื่อเข้าไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่เข้าร่วมหรือบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อให้กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็สามารถเป็นผู้ริเริ่มโครงการแห่งการให้ได้เช่นกัน ทั้งนี้ เชื่อว่าทุกคนมีจิตแห่งการให้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแค่ยังไม่ได้ลงมือทำแค่นั้นเอง และจะมีความสุขมากแค่ไหน หากคุณ คือ 1 ในรอยยิ้มในการเติมเต็มความสุขของการให้ไปยังคนอื่นได้


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code