ไม่ตีตรา ลดอคติต่อผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด-19 (ภาษาลีซู)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ