ไม่ก่อกองไฟ เสี่ยงหมอกควัน ไฟไหม้

ที่มา: เว็บไซต์แนวหน้า


ไม่ก่อกองไฟ เสี่ยงหมอกควัน ไฟไหม้ thaihealth


แฟ้มภาพ


          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นในบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟบริเวณป่า เตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไถกลบแทนการเผากำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณรอบบ้านและใกล้แนวชายป่า เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่า หลีกเลี่ยงการสูดดม ฝุ่นละอองหมอกควันเข้าสู่ร่างกาย งดเว้นการประกอบกิจกรรมในบริเวณที่มีหมอกปกคลุมหนาแน่น ไม่ประกอบกิจกรรม ที่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ระยะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง เมื่อเกิดไฟป่าและเพลิงไหม้ ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม อีกทั้งมักเกิดปัญหาหมอกควันจากการจุดไฟเผาพื้นที่การเกษตรและบริเวณริมทาง เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนเรียนรู้การป้องกันและรับมือภัยในช่วงฤดูหนาว ดังนี้ การป้องกันเพลิงไหม้ เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ ไม่เผาขยะ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ใกล้พงหญ้าแห้ง หรือวัสดุติดไฟง่าย ไม่จุดยากันยุงหรือธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล ปิดวาว์ลถังก๊าซทุกครั้งหลังใช้งาน รวมถึงดับไฟก้นบุหรี่ให้สนิท ก่อนทิ้ง ไม่ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้ โดยเฉพาะบริเวณรอบบ้าน ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง อาทิ กองฟาง กองไม้แห้ง ผ้าห่ม ที่นอน พร้อมใช้น้ำราดดับไฟให้สนิท เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ การป้องกันไฟป่า หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟบริเวณป่า โดยไม่เผาขยะ ตอซังข้าว วัชพืช หรือหญ้าแห้งใกล้แนวชายป่า ไม่เก็บหาของป่า หรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟหรือรมควัน เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่า เตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไถกลบแทนการเผา พร้อมจัดทำแนวกันไฟ โดยทำคันดินหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่า กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณรอบบ้านและใกล้แนวชายป่า โดยเก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ และหญ้าแห้งไม่ให้กองสุม หรือเผาวัสดุในภาชนะที่ปิดมิดชิด บริเวณด้านเหนือลม เพื่อป้องกันแรงลมพัด ทำให้เพลิงลุกลามเป็นไฟป่า การลดผลกระทบจากหมอกควัน หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองหมอกควัน เข้าสู่ร่างกาย โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดปากและจมูก พร้อมสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง เพื่อป้องกันการระคายเคืองตา งดเว้นการประกอบกิจกรรมในบริเวณที่มีหมอกปกคลุมหนาแน่น โดยไม่ออกกำลังกายและทำงานที่ต้องใช้แรงมาก เพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากขึ้น ไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควัน ในอากาศ ไม่เผาขยะ ไม่จุดธูปเทียน ไม่สูบบุหรี่ และลดการใช้รถยนต์หรือจักรยานยนต์ เตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไถกลบแทนการเผา พร้อมจัดสลับช่วงเวลาในการเผา หรือชิงเผาก่อนช่วงวิกฤตหมอกควัน


          ทั้งนี้ การเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ การงดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวชายป่าและในพื้นที่ป่าไม้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และไฟป่า รวมถึงลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูหนาวเป็นไปด้วยความปลอดภัย


 

Shares:
QR Code :
QR Code