ไมเกรน อาการที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย

ที่มา : ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย – TPAK

แฟ้มภาพ

                    ไมเกรน (Migraine) คืออาการปวดศีรษะข้างเดียว หรือปวดศีรษะครึ่งซีกที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยทำงานที่ต้องพบเจอกับสิ่งกระตุ้นอาการปวดมากกว่าวัยอื่น ๆ ซึ่งความชุกของอาการไมเกรนนั้นพบมากในวัยทำงาน อายุ 30-39 ปี จากการสำรวจพบว่าคนไทยร้อยละ 29.1 ป่วยด้วยอาการไมเกรน โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งอาการปวดไมเกรนนั้นหากมองผ่าน ๆ อาจเป็นอาการปวดทั่วไปที่ไม่รุนแรงและบรรเทาได้ด้วยการพักผ่อนและทานยา หากละเลยไม่ใส่ใจจะส่งผลทำให้ไมเกรนเป็นอาการเรื้อรัง อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย

อาการปวดศีรษะไมเกรนเกิดจากอะไร สาเหตุของอาการปวดศีรษะไมเกรนนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าเกิดจากความผิดปกติของระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นผิวสมองทำให้เกิดการกระตุ้นได้ง่าย ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาทสมอง ร่างกายจึงส่งสัญญาณเตือนผ่านอาการปวดศีรษะแบบไมเกรนนอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่กระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในเพศหญิง การพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการนอนหลับมากเกินไป การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนมากเกินไป สภาวะเครียด สิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น แสง เสียงหรือกลิ่นที่รุนแรง รวมทั้งการอดอาหารหรือภาวะขาดสารอาหาร

อาการแบบไหนที่เรียกว่าปวดไมเกรน อาการปวดศีรษะของคนเรานั้นมีหลายรูปแบบ หลายคนยังสับสนว่าปวดศีรษะแบบไหนคืออาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ซึ่งอาการปวดแบบไมเกรนนั้นมีความเฉพาะและมีจุดสังเกต  ดังต่อไปนี้ – ปวดศีรษะแบบตุบ ๆ เป็นระยะ หรืออาจปวดตื้อๆ สลับข้างไปมาได้ – อาการปวดจะค่อย ๆ พัฒนาความรุนแรงจากปานกลางไปจนถึงรุนแรงมาก และค่อย ๆ มีอาการดีขึ้นตามลำดับเมื่อพักผ่อนหรือทานยาบรรเทาอาการ – มีอาการปวดมากขึ้นเมื่อเจอกับสิ่งกระตุ้น เช่น การเดิน เคลื่อนไหวเร็ว ๆ เจอแสงสีที่รุนแรงเกินไป – อาการปวดศีรษะจะอยู่นานเป็นชั่วโมงหรือมากกว่า 1 วัน หากไม่ทำการรักษา

สาเหตุที่วัยทำงานมีโอกาสอาการไมเกรนมากกว่าวัยอื่น ๆ  อาการปวดศีรษะไมเกรนนั้นเป็น 1 ใน 3 ของภาวะการเจ็บป่วยที่พบมากในวัยทำงานซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก สาเหตุเป็นเพราะวัยทำงานต้องเผชิญกับสิ่งกระตุ้นอาการปวดศีรษะในชีวิตประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเครียดในที่ทำงาน การนอนผิดเวลา การเดินทางฝ่าการจราจรที่คับคั่ง และการเผชิญกับมลพิษตลอดจนอากาศที่แปรปรวน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ