ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง

ที่มาและภาพประกอบ : สสส.


ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง thaihealth


การเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ก่อนเดินทางควรสำรวจพื้นที่ที่จะนำไป ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง หรือไม่ และระหว่างการเดินทางจะต้องเจอจุดเสี่ยงตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจับหรือสัมผัสได้ ให้รีบล้างมือทันทีหลังสัมผัส


ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง thaihealth


ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคที่ติดอยู่บนราวจับ


ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง thaihealth


รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันบนขนส่งสาธารณะ เช่น ม่านหน้าต่างบนรถทัวร์ รถไฟ หรือ ราวจับบนรถเมล์ รถไฟฟ้า หลังจับหรือสัมผัสต้องล้างมือทุกครั้ง หรือ ทำความสะอาดมือทันทีด้วยเจลแอลกอฮอล์


ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง thaihealth


ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หรือ ทำความสะอาดมือทันทีด้วยเจลแอลกออฮอล์เพื่อป้องกันการนำเชื้อโรคที่ติดอยู่บนผิวสัมผัสและธนบัตรเข้าสู่ร่างกาย


ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง thaihealth


นั่งเว้นระยะห่างกันสัก 1-2 เมตร ลดการแพร่โควิด-19


ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง thaihealth


จุดที่หลายๆ คนมักเผลอลืม ว่ามีผู้คนมากหน้าหลายตามาสัมผัสหรือลูบคลำสิ่งของก่อนหน้าเรา ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังเลือกซื้อสิ่งของ


ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง thaihealth


ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของหรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ สวมหน้ากาก และ เว้นระยะห่างทางสังคม ช่วยลดโอกาสรับและส่งต่อเชื้อโรคไปสู่คนรอบข้างได้


ไปท่องเที่ยวคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด) จากอะไรบ้าง thaihealth


ที่สำคัญต้องอย่าลืม ! เช็กข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อให้รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยงบ้าง


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Social Marketing Thaihealth by สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code