ไทย เฝ้าระวัง ‘ไวรัสเมอร์ส’

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง 'ไวรัสเมอร์ส' หลังพบมีการแพร่ระบาดในประเทศเอเชีย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากตะวันออกกลาง และมีอาการป่วยโรคทางเดินหายใจ…


ไทย เฝ้าระวัง 'ไวรัสเมอร์ส' thaihealth


มื่อวันที่ 3 มิ.ย. 58 นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 หรือ ไวรัสเมอร์สหลังมีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในเอเชีย 2 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ และจีน


อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. การเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศตะวันออกกลาง และมีอาการป่วยโรคทางเดินหายใจ2. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถตรวจจับโรคที่อาจแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศได้โดยเร็วและ 3. การดูแลรักษาในโรงพยาบาลทั้งรัฐเอกชน


ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปตะวันออกกลาง ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข งดสัมผัสกับอูฐ หรือดื่มนมอูฐดิบ ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ และหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ภายใน 14 วัน พบมีอาการป่วย คือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้ใส่หน้ากากอนามัยและขอให้รีบพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศทันทีเนื่องจากแหล่งแพร่เชื้อไวรัสนี้อยู่ในประเทศตะวันออกกลางเป็นหลัก เป็นเชื้อที่อยู่ในตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส เริ่มพบในคนครั้งแรกเมื่อปี 2555 โรคนี้ติดต่อกันได้ 3 ทางคือ การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรง ติดผ่านการไอจาม และมือที่สัมผัสของใช้ของผู้ป่วย ซึ่งสามารถปรึกษา หรือสอบถามผ่านสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


 


 


ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code